Gmina Czyże

1. Szlak Prawosławnych Świątyń oznaczony jest kolorem żółtym. Szlak promuje kulturę prawosławia na Północnym Podlasiu – zabytkowe, w znacznej części drewniane cerkwie i inne obiekty kultu: kapliczki, krzyże wotywne itp. 

                   

2. Przez znaczną część swej historii Bielsk Podlaski i jego okolice znajdował się na szlaku wielu ważnych dróg, traktów. Wystarczy wspomnieć przechodzący przez Bielsk trakt królewski - drogę łączącą Wilno z Krakowem, jakże istotną w czasach unii polsko - litewskiej. Nie mniej ważnym był tzw. Carski Szlak.

 

3. Przez Gminę Czyże przechodzi czerwony szlak rowerowy. Trasa szlaku prowadzi zarówno przez puszczańskie dzikie ostępy, jak i obszary otwarte, o pełnym uroku, wiejskim krajobrazie, z dobrze zachowaną architekturą drewnianą. Na szczególną uwagę zasługuje miejscowość Czyże o zabytkowym układzie urbanistycznym, tzw. ulicówka.

 

4. Edukacyjna Ścieżka Archeologiczna prowadzi przez najważniejsze stanowiska archeologiczne znajdujące się na terenie gminy Czyże, badane przez archeologów m.in. kurhany, cmentarzyska czy grodzisko wczesnośredniowieczne.

           

 

5. Rowerowy Białowieski Szlak Transgraniczny ukazuje piękno starych cerkwi, kapliczek i cmentarzy. Zachowanych układ architektonicznych i urbanistyczny przyciąga, i zachwyca swym unikalnym pięknem.

 

6. Podlaski Szlak Kulturowy „Drzewo i Sacrum” został stworzony z myślą o ukazaniu piękna drewnianej architektury oraz najciekawszych i najbardziej wartościowych turystycznie miejsc znajdujących się w powiatach bielskim i hajnowskim. Na terenie Gminy Czyże Podlaski Szlak Kulturowy „Drzewo i Sacrum” przebiega przez następujące miejscowości: Rakowicze, Czyże, Zbucz, Morze, Leniewo, Kuraszewo. Szlak został stworzony w ramach projektu zrealizowanego przez Związek Młodzieży Białoruskiej przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

7. Zabytki etnograficzne  

Zabytkowy układ urbanistyczny wsi Czyże (XV-XVI w.) tzw. ulicówka,

Kapliczka cmentarna w Czyżach p.w. Kosmy i Damiana wybudowana w 1812 r.

Kapliczka w Klejnikach p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy (1870 r.)

Kapliczka cmentarna w Klejnikach p.w. Przemienienia Pańskiego (ok. 1870 r.)

Kapliczka prawosławna p.w. św. Aleksego we wsi Kojły (1909 r.)

Kapliczka na "Cudownym źródełkiem" we wsi Lady (1900 r.)

We wszystkich wsiach są ciekawe drewniane, kamienno-metalowe krzyże wotywne.

We wsi Zbucz zachowało się pierścieniowe grodzisko z XIII w. oraz wcześniejsze kurhany tak zwane "Mogiłki-Grabniak" i "Koszarka" - dom dróżnika przy szosie Bielsk Podlaski-Białowieża (zbudowana w 1938 r.).

Występują kurhany z IV I V w. typu rostełckiego w Kuraszewie połączone nad rzeką Łoknicą oraz tzw. "Kościa Górk". Kurhan datowany na XI-XII w. położony przy drodze Kamień-Tyniewicze.

Miejsca postoju, parkingi
Zbucz - teren obok stacji paliw przy trasie Bielsk Podlaski-Hajnówka

Mała gastronomia
Bar Stac
ji Paliw w Zbuczu.
Oferuje: dania regionalne i nie tylko (placki ziemniaczane, golonka, szaszłyk, flaczki pizza, hamburger, gulasz, żurek) oraz napoje ciepłe i zimne.
Stacja paliw
Zbucz - stacja paliw Spółki "Pronar" z Narwi