PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW w GMINIE CZYŻE CZYNNY JEST:

 

Miesiące

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik

 

(2 razy w miesiącu)

Czwartek

(pierwszy i czwarty każdego miesiąca)

 

02 i 23 marzec 2023

06 i 27 kwiecień 2023

04 i 25 maj 2023

01 i 22 czerwiec 2023

06 i 27 lipiec 2023

03 i 24 sierpień 2023

07 i 28 wrzesień 2023

05 i 26 październik 2023

 

 

 

 

9:00- 14:00

listopad, grudzień, styczeń, luty

 

( 1 raz w miesiącu)

Czwartek

(drugi  każdego miesiąca)

 

12 styczeń 2023

09 luty 2023

09 listopad 2023

14 grudzień 2023

 

9:00 - 14:00


 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH

I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

NA TERENIE GMINY CZYŻE NA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Rodzaj odpadu

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemnik

 

23

 

27

 

27

 

24

 

22

 

26

 

24

 

28

 

25

 

23

 

27

 

18

Metale i tworzywa sztuczne

– worek żółty

23

27

27

24

22

26

24

28

25

23

27

18

Papier – worek niebieski

-

-

27

-

-

26

-

-

25

-

-

18

Szkło – worek zielony

-

-

27

-

-

26

-

-

25

-

-

18

BIO – worek brązowy

-

27

27

24

22

26

24

28

25

23

-

18

Popiół i żużel worek szary

23

27

27

24

22

-

24

-

25

23

27

18

 

Odpady wielkogabarytowe,

odziez i tekstylia, zużyte                                                              Na bieżąco dostarczane do gminnego PSZOK w Czyżach opony oraz sprzęt

elektryczny i elektroniczny :

Miejscowości / ulice                                                                   Hukowicze, Kamień, Klejniki, Lady, Leszczyny Sapowo

Pojemniki i worki w dniu odbioru winny być wystawione do godziny 6.00 rano.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4, tel. 85 682 23 57


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH

I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

NA TERENIE GMINY CZYŻE NA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Rodzaj odpadu

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemnik

 

19

 

16

 

23

 

20

 

18

 

15

 

19

 

23

 

21

 

19

 

23

 

21

Metale i tworzywa sztuczne

– worek żółty

19

16

23

20

18

15

19

23

21

19

23

21

Papier – worek niebieski

-

-

23

-

-

15

-

-

21

-

-

21

Szkło – worek zielony

-

-

23

-

-

15

-

-

21

-

-

21

BIO – worek brązowy

-

16

23

20

18

15

19

23

21

19

-

21

Popiół i żużel worek szary

19

16

23

20

18

-

19

-

21

19

23

21

 

Odpady wielkogabarytowe,

odziez i tekstylia, zużyte                                                           Na bieżąco dostarczane do gminnego PSZOK w Czyżach opony oraz sprzęt

elektryczny i elektroniczny :

Miejscowości / ulice                                                               Czyże, Leniewo, Morze, Podrzeczany, Rakowicze, Zbucz

Pojemniki i worki w dniu odbioru winny być wystawione do godziny 6.00 rano.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4, tel. 85 682 23 57

 


 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH

I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

NA TERENIE GMINY CZYŻE NA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Rodzaj odpadu

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Niesegregowane (zmieszane) odpady

komunalne - pojemnik

 

24

 

28

 

28

 

25

 

23

 

27

 

25

 

29

 

26

 

24

 

28

 

19

Metale i tworzywa

sztuczne worek żółty

24

28

28

25

23

27

25

29

26

24

28

19

Papier worek niebieski

-

-

28

-

-

27

-

-

26

-

-

19

Szkło worek zielony

-

-

28

-

-

27

-

-

26

-

-

19

BIO worek brązowy

-

28

28

25

23

27

25

29

26

24

-

19

Popiół i żużel worek

szary

24

28

28

25

23

-

25

-

26

24

28

19

Odpady

wielkogabarytowe,

odziez i tekstylia, zużyte                                                                   Na bieżąco dostarczane do gminnego PSZOK w Czyżach opony oraz sprzęt

elektryczny i elektroniczny :

Kojły, Kuraszewo, Łuszcze, Maksymowszczyzna, Osówka, Podwieżanka, Szostakowo,

Miejscowości / ulice                                                                                                       Wieżanka, Wólka

Pojemniki i worki w dniu odbioru winny być wystawione do godziny 6.00 rano.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4, tel. 85 682 23 57

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Urząd Gminy w Czyżach


Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z powyższym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

59 8071 0006 0014 6753 2000 0390


Firma odbierająca folię po sianokiszonce i odpady metalowe
FOL-MET
Skup Folii, Złomu i Metali Kolorowych
Krzysztof Urbanowicz
Saki 2, 17-210 Narew
tel: 604 877 488