POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail:
pssehajnowka@sanepid.gov.pl

 

 

Hajnówka, dnia 2024.05.27

 

Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o.

ul. Elewatorska 31

15-620 Białystok

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Klejniki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), w związku ze sprawozdaniami:

Nr LM.9051.613.2024.2215.745, Nr LPW.9051.406.2024.2217.560,

Nr LM.9051.613.2024.2216.746, Nr LPW.9051.406.2024.2218.561,

z przeprowadzonych badań organoleptycznych, fizykochemicznych i bakteriologicznych 2 próbek wody z wodociągu Klejniki, pobranych do badania w dniu 15.05.2024r. u odbiorców indywidualnych w miejscowościach: Klejniki nr 128 i Tyniewicze Duże nr 62

stwierdza, że

 

próbki wody w zbadanym zakresie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), w związku z czym woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu.

HK.9020.54.2024

Otrzymują :

1.      Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o.

ul. Elewatorska 31 , 15-620 Białystok

2.      a/a

Do wiadomości:

1.      Wójt Gminy Narew

ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew (ePUAP)

2.      Wójt Gminy Czyże

Czyże nr 98, 17-207 Czyże (ePUAP)

3.      a/a