11 czerwca 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Hajnówce. Porządek posiedzenie:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Włączenie do protokołu uchwał Nr 18/23, 19/23, 20/23, 1/24, 2/24, 3/24, 4/24 przyjętych na podstawie głosowania „obiegiem”.

3.      Wydanie opinii w sprawie wprowadzenie zmian w Regulaminie Rady Społecznej SP ZOZ w Hajnówce.

4.      Wydanie opinii w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2023 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.  

5.      Wydanie opinii w sprawie propozycji podziału zysku.

6.      Wydanie opinii w sprawie zakupu aparatury i sprzętu medycznego.

7.      Wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie SP ZOZ w Hajnówce.

8.      Sprawy różne i wolne wnioski.

Galeria zdjęć