23 maja 2024 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Puszcza Białowieska z następującym porządkiem obrad:

  1. Wybór przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta.
  2. Wybór Zarządu Stowarzyszenia – prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członków zarządu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. Wybór komisji rewizyjnej.
  5. Wolne wnioski.