W dniu 28 marca 2024 r. została podpisana umowa na „Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną  granicy państwa”. Wykonawcą została firma Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ”MAKSBUD” Sp. z o.o. Koszt inwestycji to kwota 7 872 000 zł, wkład własny gminy 393 600 zł. Dofinansowanie w wysokości 7 478 400 zł pochodzi z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

                                                      

Galeria zdjęć