Uczestnikami szkolenia mogą być: rolnicy, domownicy rolników, którzy ukończyli
16 rok życia, osoby zatrudnione w rolnictwie, małżonkowie rolników,
właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu "Premie dla
młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności
gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
1. W ramach szkolenia zapewniamy: - materiały szkoleniowe tj.: notes formatu A4, długopis, teczkę oraz pamięć USB wraz z zapisanym na niej materiałem szkoleniowym, - catering: każdego dnia - dwie przerwy kawowo-herbaciane, obiad dwudaniowy - zaświadczenie potwierdzające udział uczestnika w szkoleniu. 2. Jedna grupa szkoleniowa powinna wynosić 30 osób (grup może być kilka). 3. Szkolenia są dwudniowe, stacjonarne, w godzinach 9:00-13:45. 4. Uczestnikami szkoleń mają być: osoby zatrudnione w rolnictwie, rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)". Zakres poddziałania 1.1. "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.