Zgromadzeni goście na otwarciu świetlicy

W dniu 2 lipca 2023 r. miała miejsce uroczystość otwarcia świetlicy wiejskiej w Hukowiczach