W ramach  projektu  „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   -  Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano:

  • na rzecz poprawy dostępności architektonicznej: zakup i montaż antypoślizgowych, kontrastowych nakładek schodowych oraz zakup i montaż mat antypoślizgowych,
  • na rzecz poprawy dostępności cyfrowej - utworzenie strony internetowej: Urzędu Gminy Czyże wraz z zakładką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • na rzecz poprawy dostępności informacyjno – komunikacyjnej -  zakup 2 przenośnych pętli indukcyjnych (urządzenie służące wzmocnieniu słuchu) na potrzeby Urzędu Gminy Czyże.

Wartość grantu: 41 951,00 PLN