Zakończyły się prace polegające na „Rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku skupu mleka w miejscowości Hukowicze wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską”. Koszt inwestycji 629 000,00 zł, wkład własny gminy 94 350,00 zł. Dofinansowanie w wysokości 534 650,00 zł pochodzi z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

      

 

 

Galeria zdjęć