26 września  br. Na placu przy świetlicy wiejskiej w Kojłach  z udziałem licznie zgromadzonej publiczności, sponsorów, pomysłodawców przedsięwzięcia oraz zaproszonych gości, odbyło się uroczyste spotkanie promujące najświeższą książkę Jerzego Plewy  pt. „Kojły, Osówka , Szostakowo. Tam gdzie carowie bywali”.

Publikacja ta to wspólna inicjatywa Gminy Czyże i Jerzego Plewy wydana przez  Agencję Wydawniczą EkoPress  Andrzej Poskrobko z Białegostoku.

Pan Jerzy Plewa podjął się żmudnej, wielomiesięcznej pracy, aby mieszkańcom Kojłów, Osówki i Szostakowa przybliżyć dzieje ich miejscowości oraz wiele spraw i wydarzeń ocalić od zapomnienia. Fotografie zamieszczone w książce są bardzo cenne, mówią o sytuacjach, które często umknęły z pamięci nawet osób tam ukazywanych. Książka przedstawia bogatą panoramę tych wsi uchwyconą na podstawie informacji mieszkańców. Dzięki niezwykłej pasji Jerzego Plewy możemy na nowo oddychać dawnym życiem naszych wsi.

Stare zdjęcia to bez wątpienia prawdziwy skarb, jaki w swoim testamencie zostawili nam nasi przodkowie. Wartość publikacji uzupełnia tekst zawierający dużo faktów i wydarzeń historycznych, ale napisany w sposób łatwy i przystępny dla czytelnika. Zawarte w książce materiały są jednocześnie doskonałym nośnikiem tradycji i dziedzictwa kulturowego pokoleń.

Na zakończenie spotkania promocyjnego przed publicznością zaprezentował się Zespół Wokalny Dawid Szymczuk Band z Hajnówki.

 

 

Fotoreportaż


W dniu 22 września 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XVII sesja Rady Gminy Czyże. 

Porządek obrad:

 

1)    Otwarcie obrad.

2)    Sprawdzenie quorum obrad.

3)    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)  Podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Czyże dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce,

b) zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

c) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

5)   Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

6)   Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego.

7)   Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

8)   Sprawozdanie kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w okresie między sesjami.

9)   Zapytania i wolne wnioski.

10) Zamknięcie obrad.

 

W obradach uczestniczył Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski.

 

 

 

 


W ramach projektu pn. „Doposażenie świetlic wiejskich wzmocnieniem procesu odbudowy wsi w Gminie Czyże” zakupiono do świetlic wiejskich w Kuraszewie, Kojłach i Morzu nowe lodówki, krzesła i odkurzacz piorący.

Wartość projektu 15 750 zł, wkład własny Gminy 8 034,54 zł. Dofinansowanie w wysokości 7 719,46 zł` pochodzi ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”

 

 

 

 

 

 

 


Nagranie koncertu w ramach wieloletniego Programu Dotacyjnego NIEPODLEGŁA

 

13 września 2020 r na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach odbył się  koncert w ramach wieloletniego Programu Dotacyjnego  NIEPODLEGŁA, który w imieniu Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Podlaskiego realizuje Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej  w Wasilkowie w wielu gminach województwa podlaskiego. W ramach tego projektu przed publicznością zaprezentował się zespół „Klekociaki” z  programem  patriotycznym „W moim sercu wolność gra”. W koncercie towarzyszącym zaprezentował się Zespół Czyżowianie z Czyż, Grupa Wokalna z Morza oraz solistki  ze Studia Piosenki z Hajnowskiego Domu Kultury – Iza Karczewska i Martyna Białowieżec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spotkanie z Posłem Adrianem Zadbergiem w sprawie kopalni torfu.