31 sierpnia 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się trzecie już spotkanie z cyklu „Decydujmy razem”. Spotkania mają na celu opracowanie Programu Rozwoju Turystyki w oparciu o zagospodarowanie rzeki Łoknica pod zbiornik wodny małej retencji.

     Spotkanie prowadziła Pani Agnieszka Czarkowska trener Stowarzyszenia Centrum Wspierania aktywności Lokalnej CAL.

 

Fotoreportaż


Położono asfalt na drodze gminnej - ulica wiejska w Kojłach na odcinku 450 m. Koszt zadania w kwocie 63 654,17 zł w całości pochodzą z budżetu Gminy.

 

 


19 sierpnia 2011 r. gminę Czyże odwiedził Prezydent Bronisław Komorowski. W imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Czyże chlebem i solą powitała Pana Prezydenta delegacja w składzie: Pani Alla Woroniecka mieszkanka miejscowości Czyże i Pan Mikołaj Kuprianowicz – mieszkaniec miejscowości Klejniki. W imieniu młodzieży kwiaty Panu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej wręczyli przedstawiciele Drużyny Harcerskiej działającej przy Zespole Szkół w Czyżach.

Na scenie gorąco przywitał Prezydenta Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk oraz Poseł na Sejm Robert Tyszkiewicz. Następnie glos zabrał Prezydent Bronisław Komorowski dziękując za poparcie w ostatnich wyborach prezydenckich i prosił o aktywność wyborczą w zbliżających się wyborach.

Na zakończenie Prezydent otrzymał obraz przedstawiający Cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Czyżach po czym udał się na kilkuminutowe spotkanie z samorządowcami.

 

Fotoreportaż


13 sierpnia 2011 r. zespół "Czyżowianie" z Czyż uczestniczył w festynie ludowym w Skaryszewie połączonym z otwarciem wystawy pt. „Skaryszewo w fotografii i dokumencie – 300 lecie”.

 


Dnia 9 sierpnia 2011 r. zespół Czyżowianie uczestniczył w święcie św. Pantelejmona w Siemianówce

 


Zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zbucz (I etap). Projekt realizowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej. Wartość projektu 1 466 920, 34 zł, wkład własny Gminy 567 951,34 zł.


Położono asfalt na drodze gminnej Klejniki - Gradoczno do kolonii Buryckie na odcinku 740 m. Koszt zadania w kwocie 63 654,17 zł w całości pochodzą z budżetu gminy.

 

 

Zakończyła się modernizacja na drogach powiatowych realizowana ze środków powiatu hajnowskiego i gminy Czyże udział własny gminy wyniósł 90 000 zł.  W drodze porozumienia miedzy powiatem a gminą zostały zmodernizowane nasypujące odcinki:

 

 

- ulica wiejska w Leniewie o długości 850 m.

 

 

- odcinek drogi powiatowej w Podrzeczanach o długości 530 m

 

 

- odcinek drogi powiatowej Kuraszewo - Wólka - Trywieża o długości 750

 

Inwestycja w znaczący sposób wpłynie na poprawę stanu dróg powiatowych w Gminie Czyże.