Szczodry Wieczer 2008


10 stycznia 2008 roku przy urzędzie zainstalowano jeden z pierwszych w powiecie „INFO KIOSK”