www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

17-207 Czyże 64,  tel. (85)6813514, (85)6813586,

http://zsczyze.edupage.org/9 grudnia 2021 r. Urząd Gminy Czyże odwiedziły dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Czyżach. Celem ich wizyty było złożenie życzeń Bożonarodzeniowych pracownikom Urzędu oraz pracownikom jednostek organizacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 


15 października 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie dziękowali nauczycielom za trud włożony w ich edukację. Dyrektor Mirosław Pietkiewicz tradycyjnie wręczył nagrody nauczycielom, którzy według niego najbardziej angażowali się w pracę na rzecz szkoły i uczniów.  Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Gawryluk i Dyrektor Ośrodka Kultury w Czyżach Marcin Bołtrykw również złożyli życzenia nauczycielom. W tym dniu uroczyście pożegnano wieloletnią nauczycielkę wychowania przedszkolnego Panią Barbarę Jurczuk, która przeszła na zasłużoną emeryturę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Przypominamy o ustawowym obowiązku nauki. 

 

Na podstawie art. 40 ust.1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) rodzice obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych. Przepis art. 40 ust. 2 ustawy – Prawo Oświatowe zobowiązuje rodziców/prawnych opiekunów dziecka do powiadomienia organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy Czyże 17-207 Czyże 98, pok. nr 14 lub na adres mailowy: k.szyrynska@ugczyze.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP do dnia 30 września 2021 r. oświadczenia o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat.

Brak dostarczenia oświadczenia będzie skutkował wszczęciem postępowaniem na podstawie art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), zgodnie z którym niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jednocześnie przypominamy, iż informacja o spełnianiu obowiązku powinna być przekazywana na początku każdego roku szkolnego – do ukończenia przez ucznia 18 lat.


1 września 2021 r. Dyrektor Mirosław Pietkiewicz wraz w Wójtem Gminy Czyże Jerzym Wasilukiem dokonali oficjalnego otwarcia nowego roku szkolnego 2021/2022. Pomimo pochmurnej i deszczowej pogody uczniowie z uśmiechem na twarzy przekraczali próg szkoły i po oficjalnym otarciu roku szkolnego 2021/2022 rozeszli się do swoich klas.

 

 

Fotoreportaż


 

Na placu Szkoły Podstawowej w Czyżach zainstalowano klatkę meteorologiczną wraz z wyposażeniem w celu uatrakcyjnienia lekcji geografii dla uczniów. 

 

 

 


25 czerwca 2021 r. na placu Szkoły Podstawowej w Czyżach odbyło się zakończenie roku szkolnego 2020/2021. W uroczystości udział wzięli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście. Tego dnia pożegnano również Panią Annę Łojewską, która z końcem roku szkolnego odchodzi na zasłużoną emeryturę.

 

Życzymy wszystkim uczniom udanych i bezpiecznych wakacji!!!

 

 

Fotoreportaż


W dniu 4 marca 2021 w Szkole Podstawowej w Czyżach miało miejsce niezwykłe wydarzenie – ślubowanie klasy pierwszej. Do tego ważnego dnia pierwszoklasiści długo się przygotowywali by wszystkim udowodnić, że nie są już przedszkolakami, lecz prawdziwymi uczniami. Po ślubowaniu było tradycyjne pasowanie na ucznia symbolicznym wielkim ołówkiem przez dyrektora szkoły Pana Mirosława Pietkiewicza. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości był jeszcze czas na pamiątkowe zdjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wydarzenia archiwalne 2020

Wydarzenia archiwalne 2019

Wydarzenia archiwalne 2018

Wydarzenia archiwalne 2017

Wydarzenia archiwalne 2016

Wydarzenia archiwalne 2015

Wydarzenia archiwalne 2014

Wydarzenia archiwalne 2013

Wydarzenia archiwalne

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże