www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Klauzula informacyjna w przedmiocie ochrony danych osobowych Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.


W drugiej połowie grudnia w dwóch świetlicach Gminy Czyże tj. w Czyżach oraz Kuraszewie zamontowano urządzenia klimatyzacyjne. Poczynione inwestycje podniosą w sposób znaczący komfort korzystania ze świetlic zarówno latem jak i zimą. Jako Gminny Ośrodek Kultury nieustannie dążymy do podnoszenia standardu naszej infrastruktury. W tym roku przeprowadziliśmy między innymi kompleksową wymianę pokrycia dachowego świetlicy w Klejnikach oraz rozpoczęliśmy remont wewnątrz budynku. Mamy ambitne plany na rok 2022, a o ich realizacji będziemy informowali na bieżąco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem 17 października 2021 roku zespół folklorystyczny „Żawaranki” obchodził jubileusz 10-lecia. Razem z zespołem świętowali również m.in. Pani Lucyna Smoktunowicz Wójt Gminy Hajnówka, Pani Olga Rygorowicz- radna powiatu hajnowskiego, wcześniej Wójt Gminy Hajnówka, Pan Mikołaj Janowski – radny sejmiku województwa podlaskiego (a zarazem ojciec chrzestny zespołu). Obecny był również Pan Mikołaj Golonko radny Gminy Hajnówka. Gościnnie wystąpił również zespół „Narewczanki”. Naszą Gminę fantastycznie reprezentował zespół „Czyżowianie”. Zespołówi "Żawaranki" składamy wyrazy uznania i życzymy sukcesów w dalszej pracy twórczej!

 

 

Fotoreportaż


Wyniki  XVII Konkursu Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji Krynyci 2021”

 

3 października 2021 r. w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim odbyły się przesłuchania konkursowe Konkursu Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji Krynyci”. W konkursie udział wzięło łącznie 62 jednostki wykonawcze.

 

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

 

Małe formy:

 

I miejsce – Zespół Czyżowianie żeńska grupa

II miejsce – Zespół Czyżowianie męska grupa

 

Zespoły:

 

III miejsce – Zespół Czyżowianie

 

W Bielskim Domu Kultury odbył się siedemnasty już Konkurs Piosenki Ukraińskiej - Z Podlaskiej Krynicy. Podczas przesłuchań konkursowych na scenie zaprezentowało się ponad 60 zespołów i solistów. Z Bielska Podlaskiego, Orli, okolicznych, ale także i dalszych miejscowości.

 

Wśród występujących były zespoły, które istnieją już od dziesiątek lat (nawet 70), a także młodzi artyści wykonują stare i nowe ukraińskie pieśni. Gminę Czyże wspaniale reprezentował zespół Czyżowianie. Występy oceniało specjalne jury, które z pewnością miało twardy orzech do zgryzienia, przy wybieraniu laureatów. Występy podziwiała także liczna publiczność.

 

A nagrodzone zespoły i solistów po raz kolejny usłyszymy podczas koncertu galowego 24 października, który również odbędzie się w Bielskim Domu Kultury.

 


 Kolejny raz gościliśmy wspaniały festyn pod hasłem „I Tam Żywuć Ludzi”. Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce już po raz dwunasty gościło na terenie Gminy Czyże.  Współorganizatorami tego przedsięwzięcia kulturalnego byli Wójt Gminy Czyże oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach. Do organizacji imprezy włączyła się również rada sołecka oraz mieszkańcy sołectwa Łuszcze na czele z Panią sołtys Barbarą Konach. W bogatej części artystycznej zaprezentowały się  takie zespoły jak:

 

-RUCZAJOK

-SIABRY

-WANDROUNIKI

-AXEL

 

    Goście festynu mogli odwiedzić kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym oraz stoisko promocyjne Gminy Czyże. Pan Jan Plewa zaprezentował tablicę z archiwalnymi zdjęciami mieszkańców oraz wydarzeń we wsi Łuszcze. W czasie festynu promowano również program szczepień przeciwko Covid-19.

    To już 13 edycja białoruskich festynów z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI" organizowanych przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce w partnerstwie z okolicznymi gminami i domami kultury. Przez ostatnie 13 lat Muzeum zorganizowało już 76 takich festynów. Mieszkańcy ponad siedemdziesięciu małych miejscowości Podlasia mieli swoje święto z żywą białoruską muzyką, śpiewami i tańcami. Festyny odbywają się bowiem w najmniejszych i coraz bardziej wyludniających się wsiach i miasteczkach Białostocczyzny.

 

W roku 2021 zaplanowane są jeszcze cztery festyny w czterech wsiach powiatu hajnowskiego. Festyny są  realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

Fotoreportaż


Informacja o wynikach konkursu, który został przeprowadzony na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.


Protokół z I etapu przeprowadzanego konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach


Zarządzenie Wójta Gminy Czyże W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.


Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął realizację  projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie  łomżyńskim”!

 

         W ramach projektu otrzymaliśmy 5 laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym Office 365 oraz graficznym. Ponadto przeszkolony zostanie 1 pracownik GOK i 8 dzieci i młodzieży w następujących obszarach tematycznych:

– dziennikarstwo online

– bezpieczne zachowania w sieci.

 

Celem projektu jest poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych pracowników zatrudnionych w gminnych samorządowych jednostkach kultury (GOK) oraz u dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

 

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Projekt jest realizowany przez Fundację VCC.

Z laptopów  będą mogli korzystać użytkownicy Biblioteki Publicznej w Czyżach.

 

 


Kierownik GOPS w Czyżach i p.o. Dyrektora GOK ogłaszają nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach (1/2 etatu) i  Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach ( 1/2 etatu). Więcej informacji pod linkami:

 

https://gopsczyze.naszbip.pl/oferty-pracy

 

https://gokczyze.naszbip.pl/oferty-pracy


Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.


Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach informuje, że książka Lady, Leniewo, Podrzeczany na bielskim hostinciu jest już dostępna do nabycia w cenie 90,00 zł. Więcej informacji pod nr telefonu 85 681 35 31,lub e-mail gok.czyze@wp.pl.


Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.


KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W CZYŻACH

 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach został wyznaczony Koordynator do spraw dostępności, funkcję tę pełni Pani Joanna Białowieżec  / bibliotekarz – asystent / Gminnego Ośrodka Kultury- Biblioteki Publicznej w Czyżach.

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności:

Joanna Białowieżec

- adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach, Czyże 98, telefon: (85) 68 135 31,

e-mail:  biblioteka.czyze@wp.pl

Zarządzenie nr 8.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności.REGULAMIN IMPREZ, WYDARZEŃ I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH / PRÓB ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH / ORGANIZOWANYCH W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZYŻACH.


Wytyczne dotyczące zasad organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 z zachowaniem reżimu sanitarnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach i świetlicach wiejskich.WCZESNOŚREDNIOWIECZNE GRODZISKO W ZBUCZU


Gminny Ośrodek Kultury                                                         

17-207 Czyże 98, 

Dyrektor GOK
 

tel. (85)6813531

fax (85)6818991
e-mail: gok@ugczyze.pl

DODATKOWE ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZYŻACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2020 ROKU


Wydarzenia 2019 r.

Wydarzenia 2018 r.

Wydarzenia 2017 r.

Wydarzenia 2016 r.
Wydarzenia 2015 r.
25 lecie działalności artystycznej Zespołu „Czyżowianie”
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach w latach 2003 - 2012


Regulamin wypożyczalni sprzętu turystycznego przy Gminnym  Ośrodku Kultury w Czyżach Czytaj całość


Wydawnictwa GOK

1.

Czyże – tradycje znane i mniej znane

Czytaj całość

2.

Obrzędowość Bożonarodzeniowa

Czytaj całość

3.

Kino „ZWYCIĘSTWO” w Czyżach

Czytaj całość

4.

Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim

Czytaj całość

5.

Wkładka do płyty

Czytaj całość

6.

Tradycje kulinarne Gminy Czyże i okolic

Czytaj całość

7.    

Kamieniec – Czyże.  Wspólne dziedzictwo kulturowe – pomostem bez granic

Czytaj całość

8.  

XV Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim

Czytaj całość

9.    

VI Festyn w Leniewie

Czytaj całość

10.    

Święto Kupały w Regionie Puszczy Białowieskiej

Czytaj całość

11.   

Obrzędy i zwyczaje Wielkanocne w Regionie Puszczy Białowieskiej – powrót do tradycji

Czytaj całość

12.   

35 – lecie Zespołu Śpiewaczego „Niezabudki” z Kuraszewa

Czytaj całość

13.    

Prezentacje dorobku amatorskich zespołów artystycznych

Czytaj całość

14.    

Historia badań archeologicznych na terenie Ziemi Bielskiej, czyli jak to się wszystko zaczęło

Czytaj całość

15.   

Jubileusz 70 – lecia Jednostki OSP w Klejnikach

Czytaj całość

16.

Przewodnik archeologiczny po Gminie Czyże

Czytaj całość

17.

Kalendarz Obrzędowy wsi regionu Puszczy Białowieskiej

Czytaj całość


GOK 2020

GOK 2019

GOK 2018

GOK 2017

GOK 2016

GOK 2015

GOK 2014

GOK 2013

GOK 2012  

GOK 2011

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże