www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

W dniu 23 marca 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXII sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

 

1.         Otwarcie obrad

2.         Sprawdzenie quorum obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.         Podjęcie uchwał w sprawach:

 

a)    zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2021-2024,

c)    regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czyże.

 

5.         Przedstawienie informacji Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020.

6.         Przedstawienie wyników kontroli komisji rewizyjnej.

7.         Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Czyżach.

8.         Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

9.         Sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami kierowników jednostek organizacyjnych.

10.      Zapytani i wolne wnioski.

11.      Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże