W skład Gminy Czyże wchodzi 18 sołectw

 

Sołectwo  Czyże obejmuje wieś Czyże
Sołtys
Jausz Białowieżec , Czyże  149
Telefon  663 340 149

Rada sołecka:

 

1. Tychoniuk Andrzej
2. Rudzka Zoja

 

Sołectwo  Lady obejmuje wieś Lady
Sołtys
Igor Korzunowicz, Lady 29
Telefon 517 254 378

Rada sołecka:

 

1. Kondraciuk Jerzy
2. Korzunowicz Helena

 

Sołectwo  Leniewo obejmuje wieś Leniewo
Sołtys Zbigniew Bazyluk
, Leniewo 51
Telefon 
888 998 650

Rada sołecka:

 

1. Bartoszuk Tomasz
2. Łapiński Jan
3. Iwaniuk Włodzimierz

 

Sołectwo  Hukowicze obejmuje wsie Hukowicze i Leszczyny
Sołtys 
Michał Nikołajuk, Hukowicze
Telefon 509 958 359

Rada sołecka:

 

1. Halina Nikołajuk
2. Anna Romaniuk
3. Grzegorz Iwaniuk

 

Sołectwo Łuszcze obejmuje wieś Łuszcze
Sołtys
Konach Barbara, Łuszcze 13
Telefon 
695 957 624, 518 297 335

Rada sołecka:

 

 1. Wasiluk Bazyl

 2. Jancewicz Antoni

 

Sołectwo Kamień obejmuje wieś Kamień
Sołtys Gawryluk Krystyna, Kamień 17
Telefon 85 681 34 16

Rada sołecka:

 

 1. Siegień Piotr

 2. Siegień Ewa

 3. Siegień Adam

 

Sołectwo Klejniki I obejmuje część wsi Klejniki
Sołtys Anna Sajewska,
Klejniki 8 
Telefon
85 681 30 96

Rada sołecka:

 

1. Trofimiuk Adam
2. Topolański Andrzej
3. Iljaszuk Anatol
4. Paszkowski Janusz

 

Sołectwo Klejniki II obejmuje część wsi Klejniki 
Sołtys Mikołaj Kupryjanowicz, Klejniki 123

Telefon 85 681 30 22

Rada sołecka:

 

1. Dudzicz Jan

2. Kobać Mikołaj

3. Trofimiuk Bogusława

 

Sołectwo Kojły obejmuje wieś Kojły
Sołtys Halina Pietruczuk,
Kojły 31
Telefon 517 197 883

Rada sołecka:

 

1. Małaszkiewicz Grzegorz
2. Urynowicz Paweł
3. Leoniuk Paweł
4. Artemiuk Leon

 

Sołectwo   Kuraszewo obejmuje wieś Kuraszewo
Sołtys
Krystyna Wasiluk, Kuraszewo 158
Telefon 

Rada sołecka:

 

 1. Janczuk Karolina

 2. Pietruczuk Jerzy

 3. Berezowiec Ewa

 4. Nesteruk Irena

 

Sołectwo   Morze obejmuje wieś Morze
Sołtys
Chilimoniuk Jan, Morze 89
Telefon 607 371 220

Rada sołecka:

 

 1. Wilczewski Mikołaj

 2. Chilimoniuk Krzysztof

 3. Plucińska Sielewiesiuk Marta

 4. Markiewicz Ewa

 

Sołectwo   Osówka obejmuje wieś Osówka
Sołtys Jolanta Jakoniuk,
Osówka 44
Telefon
603 443 273

Rada sołecka:

 

1. Golonko Luba
2. Golonko Piotr
3. Sawicka Agata
4. Śledziewski Krzysztof

 

Sołectwo   Podrzeczany obejmuje wieś Podrzeczany
Sołtys Bazyli Jakimiuk, Podrzeczany
30
Telefon 85 681 31 99

Rada sołecka:

 

1. Niestieruk Dawid
2. Łukaszuk Mirosław
3. Leończuk Grzegorz
4. Iwaniuk Iwona

 

Sołectwo   Rakowicze obejmuje wieś Rakowicze
Sołtys  Grzegorz Kiryluk
,   Rakowicze 9
Telefon 

Rada sołecka:

 

1. Prokopiuk Mikołaj
2. Tyszko Mikołaj
3. Wróbel Ewa

 

Sołectwo   Sapowo obejmuje wieś Sapowo
Sołtys Jan Andrzejuk
, Sapowo 18
Telefon 506 228 831

Rada sołecka:

 

1. Jakoniuk Mikołaj

2. Owłasiuk Elżbieta

 

Sołectwo   Szostakowo obejmuje wieś Szostakowo
Sołtys Aneta Jancewicz,
Szostakowo 3
Telefon 794 233 513

Rada sołecka:

 

1. Pawłowska Paulina
    2. Plis Mikołaj
   

Sołectwo Wólka obejmuje wsie Wólka, Wieżanka, Podwieżanka i Maksymowszczyzna
Sołtys Mirosław Zabrocki,
Podwieżanka 5
Telefon 85 681 34 90

Rada sołecka:

 

  1. Ozorowski Cezary
  2. Miczejko Cezary
  3. Awksentiuk Grzegorz

 

Sołectwo   Zbucz obejmuje wieś Zbucz
Sołtys
Jarosław Kiczkajło,  Zbucz 11
Telefon 698 765 822

Rada sołecka:

 

1. Grzegorz Sidoruk
2. Anatol Sapieżyński
3. Konstanty Wawreszuk