CZYŻE - Wieś gminna, prawdopodobnie powstała na początku XVI wieku, a pierwsze wzmianki w dokumentach pisanych dotyczą 1529 roku. Od samego początku Czyże były wsią królewską. Podlegały jednak leśnictwu bielskiemu.    Wynikało to z faktu, iż wieś zamieszkiwali strzelcy - kategoria ludności służebnej, której obowiązkiem oprócz polowań w Puszczy Białowieskiej, było uczestnictwo w wyprawach wojennych. Dzięki temu zwolnieni byli oni z pańszczyzny. Podczas wojny strzelcy spełniali ważną rolę, idąc tuż przy działach. Wieś Czyże miała wystawić na wojnę 20 dobrze umundurowanych strzelców. Każdy strzelec otrzymywał dwie włóki ziemi, z których nie płacił podatków. Wzmianki o strzelcach z Czyżów możemy znaleźć jeszcze w końcu XVIII w., a dokładniej w dokumencie z 1792 r. W Czyżach, oprócz strzelców, mieszkali także Osocznicy.