21 marca 2024 r. odbyło się XX Zgromadzenie Zwyczajne Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Ustalenie porządku Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 20 grudnia 2023 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku w okresie miedzy Zgromadzeniami.
 5. Pod jęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Związku na 2024 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na lata      2024-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznych składek członkowskich.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie Zgromadzenia.