wstecz

 

 

Gospodarz Świetlicy - Alina Szyło

tel. 785 145 049

 

Rozpoczęły się prace adaptacyjne w obiekcie świetlicowym w Szostakowie dotyczące utworzenia dziennego domu pobytu dla osób starszych.

 

 

 

 

Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Szostakowie na Dom Dziennego Pobytu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota dofinansowania 515 413,79 zł, wkład własny 98 174,08 zł.

 

 

 

 

Zakończył się remont Świetlicy Wiejskiej w Szostakowie. Zakres prac obejmował:

 - wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem ścian i fundamentów płytami styropianowymi;

 - wykonanie obróbek blacharskich oraz opaski z kostki betonowej wokół budynku;

 - wykonanie posadzek;

 - ułożenie terakoty;

 - malowanie ścian;

 - wykonanie tynku strukturalnego;

 - malowanie dachu;

- wykonanie ogrodzenia betonowego

 

Koszt inwestycji 59 373,71 zł, wkład własny Gminy 20 756,71 zł. Projekt zrealizowany w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

 

 

Rozpoczął się remont Świetlicy Wiejskiej w Szostakowie. Zakres prac remontowych:

- wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem ścian i fundamentów płytami styropianowymi;

- wykonanie obróbek blacharskich oraz opaski z kostki betonowej wokół budynku;

- wykonanie posadzek, ułożenie terakoty, malowanie ścian, wykonanie tynku strukturalnego, malowanie dachu;

- wykonanie ogrodzenia betonowego.

 

Projekt współfinansowana w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

 

Zamontowano orynnowanie na budynku Świetlicy

Remont sali widowiskowej

Zakup mebli kuchennych. Remont sali widowiskowej. Remont salki bocznej świetlicy.

Remont kuchni. Wymiana stolarki okiennej. Zakup krzeseł.

Zainstalowanie nagrzewnicy „Master”

Zakup krzeseł

Wymiana drzwi wejściowych

Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Klubu