wstecz

 

 

Gospodarz Świetlicy - Tamara Iwaniuk

tel. 85 68 133 16, 603 443 273

Nowy wystrój Klubu Wiejskiego w Osówce.

W ramach środków pozyskanych we własnym zakresie sołectwo Osówka doposażyło Klub Wiejski w sprzęt kuchenny i zakończyło zagospodarowywanie terenu wokół Klubu poprzez dokonanie nasadzeń (tuja). Całkowity koszt to kwota przekraczająca 2 200 zł.

Sołtys Osówki dziękuje bardzo Radzie Sołeckiej i mieszkańcom za pomoc w dokonaniu nasadzeń drzewek przy Klubie Wiejskim!!!!

Zakupiono nowe krzesła. Zakupiono nowe meble kuchenne.

Wykonano ocieplenie świetlicy wraz z malowaniem

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych

Wykonanie sufitu podwieszanego

Wykonanie posadzki z Gresu

Zakup pieca grzewczego

Remont pokrycia dachu

Wymiana drzwi wejściowych

Wymiana stolarki okiennej