wstecz

 

 

Gospodarz Świetlicy - Wiera Bołtromiuk

tel. 505 913 930

    W dniu 09.11.2022 miała miejsce szczególna uroczystość. Po kompleksowym remoncie oddana do użytku została świetlica wiejska w Morzu. Uroczystość była również wyjątkową okazją do zaprezentowania innych inwestycji wykonanych ze środków Polskiego Ładu oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego.

 

    W środowe popołudnie do Morza przybyli zacni goście: Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł, Ks. Mikołaj Markiewicz, Ks. Michał Markiewicz, Ks. Prałat Zbigniew Niemyjski, Senator Jacek Bogucki, Sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Andruszkiewicza reprezentował pan Marcin Zabłudowski, Marszałka Województwa Podlaskiego reprezentowała pani Iwona Kolosa, Mikołaj Janowski- radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Andrzej Skiepko Starosta Powiatu Hajnowskiego, Jacek Chańko- przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, Przewodnicząca Rady Gminy Czyże Krystyna Gawryluk wraz radnymi Gminy Czyże, Henryk Łukaszewicz- przewodniczący PIS w powiecie hajnowskim, przedstawiciele wykonawców inwestycji oraz nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy Czyże, pracownicy Urzędu Gminy oraz zebrani mieszkańcy Morza.

   

    Po uroczystym rozpoczęciu oraz przywitaniu gości głos zabrał gospodarz Gminy Czyże- Wójt Jerzy Wasiluk. Pan Wójt opowiedział o kluczowych inwestycjach, które miały miejsce w gminie w tym roku.

 

   Remont z rozbudową świetlicy w Morzu, stacja uzdatniania wody czy wymiana oświetlenia na energooszczędne to tylko kilka z nich. Ze szczególnymi słowami podziękowania Wójt Gminy Czyże zwrócił się do Senatora Jacka Boguckiego, którego nieoceniona pomoc przyczyniła się do realizacji inwestycji. Pan Wójt Jerzy Wasiluk w podziękowaniu wręczył Panu Senatorowi okolicznościowy grawerton.  Okolicznościowy grawerton ze szczególnymi podziękowaniami otrzymał również pan premier Mateusz Morawiecki, który w jego imieniu odebrał pan Marcin Zabłudowski oraz Pan Marszałek Artur Kosicki, w imieniu którego grawerton odebrała pani Iwona Kolosa.

    Okolicznościowe statuetkami z podziękowaniami za dotychczasową współpracę Wójt Jerzy Wasiluk wręczył:

 

Adamowi Andruszkiewiczowi- Sekretarzowi stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Bohdanowi Paszkowskiemu- Wojewodzie Podlaskiemu

 

Mikołajowi Janowskiemu- radnemu Sejmiku Województwa Podlaskiego

 

Mirosławie Annie Jaroszewicz-Łojewskiej- Dyrektorowi w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

 

Andrzejowi Skiepko- Staroście Powiatu Hajnowskiego

 

Joannie Kojło- Wicestaroście Powiatu Hajnowskiego

 

Jarosławowi Kot- Prezesowi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

 

Marcinowi Kuptelowi- Wiceprezesowi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

 

Janowi Misiejukowi- Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, Pomiary Elektryczne

 

Andrzejowi Mironkiewiczowi- Usługi Elektryczne

 

Tadeuszowi Wyszkowskiemu- Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

 

Pawłowi Iwanickiemu- Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

 

Andrzejowi Patejukowi -Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

 

List z podziękowaniem Wójt przekazał na ręce Henryka Łukaszewicza.

 

Po zakończeniu okolicznych wystąpień zaproszonych gości nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, po którym wszyscy zebrani uczestniczyli w poświęceniu świetlicy, których dokonali Jego Ekscelencja biskup Paweł oraz ks. Prałat Zbigniew Niemyjski.

 

Po zakończeniu uroczystości na mieszkańców Morza czekał poczęstunek.

 

Fotoreportaż


Zakończyły się prace polegające na „Rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morze”. Koszt inwestycji 826 536,75 zł, wkład własny gminy 160 451,25 zł. Dofinansowanie w wysokości 666 085,50 zł pochodzi z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 12 maja 2022 r. została podpisana umowa na „Rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morze”. Koszt inwestycji 826 536,75 zł, wkład własny gminy 160 451,25 zł. Dofinansowanie w wysokości 666 085,50 zł pochodzi z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

                                                                               

W ramach poprawy bezpieczeństwa przy świetlicy wiejskiej w Morzu zamontowano dwie kamery. Koszt inwestycji 2 585,13 zł.

Nowe ogrodzenie

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Przekrój oczyszczalni

 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Remont podłogi i ścian budynku

Wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, cieplnej i  przeciwdźwiękowej

Wymiana pokrycia dachu

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Zakup nowych mebli kuchennych

Zakup stołów i krzeseł