wstecz

 

 

Gospodarz Świetlicy - Wiera Bołtromiuk

tel. 505 913 930

W ramach poprawy bezpieczeństwa przy świetlicy wiejskiej w Morzu zamontowano dwie kamery. Koszt inwestycji 2 585,13 zł.

Nowe ogrodzenie

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Przekrój oczyszczalni

 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Remont podłogi i ścian budynku

Wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, cieplnej i  przeciwdźwiękowej

Wymiana pokrycia dachu

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Zakup nowych mebli kuchennych

Zakup stołów i krzeseł