wstecz

 

 

Gospodarz Świetlicy - Wiera Bołtromiuk

tel. 505 913 930

W dniu 12 maja 2022 r. została podpisana umowa na „Rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morze”. Koszt inwestycji 826 536,75 zł, wkład własny gminy 160 451,25 zł. Dofinansowanie w wysokości 666 085,50 zł pochodzi z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

                                                                               

W ramach poprawy bezpieczeństwa przy świetlicy wiejskiej w Morzu zamontowano dwie kamery. Koszt inwestycji 2 585,13 zł.

Nowe ogrodzenie

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Przekrój oczyszczalni

 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Remont podłogi i ścian budynku

Wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, cieplnej i  przeciwdźwiękowej

Wymiana pokrycia dachu

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Zakup nowych mebli kuchennych

Zakup stołów i krzeseł