wstecz

 

 

Gospodarz Świetlicy - Irena Nesteruk

tel. 506 377 644

 

 

W ostatnim tygodniu grudnia w Świetlicach Wiejskich w miejscowościach Kuraszewo i Klejniki zamontowano urządzenia klimatyzacyjne. Jest kolejny etap prac unowocześniających infrastrukturę świetlicową w Gminie Czyże. Tym samym klimatyzowane świetlice znajdują się obecnie we wsiach Czyże, Kuraszewo, Klejniki i Morze.

 

 

 

Przy świetlicy wiejskiej w Kuraszewie dobiegły końca prace polegające na zagospodarowaniu terenu wokół tejże świetlicy. Koszt nowego zagospodarowania to 38 934,21 zł.

 

 

 

 

 

Przy świetlicy wiejskiej w Kuraszewie przebudowano zjazd z drogi powiatowej na działkę gminną. W ramach przebudowy wykonano:
- zjazd o nawierzchni z brukowej kostki betonowej,
- obramowanie krawężnikami betonowymi,
- ułożenie przepustu,
- remoncie istniejących ciągów pieszych.

 

 

 

 

 

 

 

Został zakończony bieżący remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie. Prace polegały na dwukrotnym malowaniu sufitu i ścian sali dużej, sali małej , łazienki i kuchni.

 

 

 

 

 

Zapusty w Kuraszewie

 

 

 

 

W dniu 12 lutego 2020 r. w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie odbyło się zebranie wiejskie. Tematem zabrania była debata dotycząca funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Kuraszewie oraz wybór nowego gospodarza tejże świetlicy. Nowym gospodarzem została Pani Irena Nesteruk.

 

 

 

 

Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie zorganizowano spotkanie wigilijne. W spotkaniu tym udział wzięli Proboszcz Parafii Prawosławnej w Kuraszewie - Piotr Kamieński, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce - Piotr Koszczuk oraz Wójt Gminy Czyże - Jerzy Wasiluk.

 

 

 

 

20 października 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie z inicjatywy miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich odbył się pokaz filmu ,, Koncert Życia '' w reżyserii Mikołaja Wawrzeniuka. Film -  to opowieść o największym medialnym i jednym z większych społecznych zjawisk ostatnich lat na Podlasiu: „Podlaskim koncercie życzeń” w białoruskim Radiu Racja. Dla wielu mieszkańców Białostocczyzny, ten trzygodzinny program (w soboty od 18.00 do 21.00) jest najważniejszym wydarzeniem tygodnia, a wydarzeniem tym żyją słuchacze niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania, zajęcia czy wykształcenia. Można też śmiało powiedzieć, iż „Koncertu życzeń” słucha się nie tylko w samotności, ale także razem z sąsiadami za biesiadnym stołem, bądź w pracy. Na antenie mówi się po białorusku, polsku i wszystkich możliwych dialektach i mieszankach polsko-białoruskich używanych w regionie.

To niezwykłe niedzielne popołudnie swoją obecnością zaszczycili: reżyser filmu Mikołaj Wawrzeniuk, prowadzące koncert w Radiu Racja  - Anna Szajkowska i Walentyna Łojewska oraz Anna Niesteruk z Fundacji ONI TO MY.

Warto jeszcze wspomnieć, iż autorem zdjęć do filmu jest Roman Wasiluk, a całe przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa "ONI - TO MY" jest realizatorem projektu pn: Akademia Rękodzieła - Etno inspiracje  finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etno Polska 2019r.

 

Akademia Rękodzieła to cykl warsztatów rękodzieła ludowego pełnych etnograficznych inspiracji, podczas których uczestnicy poznają tajniki powstawania tradycyjnych wzorów, motywów ludowych inspirowanych miejscowym folklorem, poznają ich symboliczne i obrzędowe znaczenie.

 

W lipcu Akademia zawitała do Gminy Czyże. W świetlicy w Kuraszewie odbywały się zajęcia dla dzieci i dorosłych prowadzone przez mistrzów rękodzielników. Zajęcia z rzeźby, haftu, tkactwa, plecionkarstwa, wykonywania kwiatów z bibuły o wstążek były bardzo inspirujące, każdy z uczestników nabył nowe umiejętności, które po zakończeniu Akademii będzie dalej doskonalił a zdobyte umiejętności będą okazja do dalszych działań w kierunku tworzenia i promowania  rękodzieła wykonywanego na  tym terenie przez naszych przodków.

 

Serdeczne podziękowania i gratulacje kierujemy do uczestników projektu, dziękujemy Pani sołtys wsi Kuraszewo oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Czyżach.

 

 

Fotoreportaż

 

W świetlicy wiejskiej w Kuraszewie wykonano nową zabudowę pomieszczeń kuchennych wraz z zainstalowaniem piekarnika. Inwestycję zrealizowano jako nagrodę za zdobycie I-go miejsca w Konkursie na „Najlepszą Świetlicę Wiejską i Inicjatywę Mieszkańców” ogłoszonym przez Wójta Gminy Czyże.

 

 

 

W celu poprawy bezpieczeństwa przy świetlicy wiejskiej w Kuraszewie ułożono kostkę brukową.

 

 

 

 

 

24 czerwca 2019 r. komisja złożona z przedstawicieli Urzędu Gminy Czyże, sołtysów miejscowości, gdzie funkcjonują świetlice wiejskie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach, Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach i Szkoły Podstawowej w Czyżach dokonała oceny działań i inicjatyw społecznych, jakie zostały podjęte przez świetlice wiejskie zgłoszone do I edycji konkursu na „Najlepszą świetlicę wiejską i inicjatywę mieszkańców”. Organizatorem konkursu jest  Wójt Gminy Czyże.

W imieniu działań podjętych przez grupę inicjatywną działającą przy świetlicy wiejskiej w Klejnikach, sprawozdanie złożyła Pani Anna Sajewska – radna i sołtys sołectwa Klejniki I.

W imieniu działań podjętych przez grupę inicjatywną działającą przy świetlicy wiejskiej w Kuraszewie, sprawozdanie złożyła Pani Katarzyna Filimoniuk –  sołtys sołectwa Kuraszewo i gospodarz świetlicy wiejskiej w Kuraszewie.

Warto zauważyć, że obie placówki zainicjowały bogatą gamę różnorodnych działań i przedsięwzięć kulturalnych otwartych dla różnych środowisk, skierowanych nie tylko dla lokalnych społeczności.

Po wysłuchaniu sprawozdań Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca określone w regulaminie Konkursu:

I miejsce – świetlica wiejska w Kuraszewie,

II miejsce – świetlica wiejska w Klejnikach

Obu laureatom konkursu zostaną ufundowane cenne nagrody rzeczowe przez Organizatora Konkursu - Wójta Gminy Czyże.

12 kwietnia br. w Domu Dziecka w Białowieży został rozstrzygnięty konkurs na „Pisankę Wielkanocną”. W konkursie tym wzięły udział dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie. W ty celu zostały zorganizowane warsztaty tematyczne, w czasie których pod opieką instruktora powstały cudowne, oryginalne pisanki. Miło zakomunikować, że prace powstałe w Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie zajęły I miejsce. To wyróżnienie odebrała osobiście  uczestnicząca w uroczystości delegacja z Kuraszewa, w skład której wchodzili również młodzi uczestnicy warsztatów. Gratulujemy tak sympatycznego wyróżnienia.

 

 

 

 

 

Pieczenie busłowych łap i tradycyjnego Piroha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzielnicowy Gminy Czyże Pan Andrzej Grygoruk oraz Dzielnicowy Rejonu 2 W Hajnówce Pan Jan Siebiesiuk odwiedzili w dniu 05.04.2019 roku członkinie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kuraszewie w ramach akcji edukacyjno – informacyjnej. Uczestniczący w spotkaniu najmłodsi mieli również okazję porozmawiać z obecnymi na spotkaniu funkcjonariuszami policji.

 

 

 

 

 

 

 

24 marca br. w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie odbyły się warsztaty poświęcone zdobieniu jajek Wielkanocnych. Uczestnikami warsztatów, które prowadziła Pani Dorota Ginszt z Hajnówki, były Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Kuraszewie.

 

 

 

 

 

 

 

8 marca br. W Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie odbyło się spotkanie inaugurujące oficjalne rozpoczęcie działalności nowopowstałego Koła Gospodyń Wiejskich w Kuraszewie. Oficjalnie Koło KGW przyjęło nazwę „Kuraszanki”. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Czyże – Jerzy Wasiluk i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach – Jerzy Jakimiuk, a z uwagi, że spotkanie odbywało się w Dniu Kobiet zaproszeni goście złożyli okolicznościowe życzenia, życzyli powodzenia i wytrwałości w działaniach na rzecz aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców oraz wręczyli symboliczne kwiatki. Jest to pierwsze Koło KGW na terenie Gminy Czyże, obecnie liczy 24 członków i ma wiele pomysłów na ożywienie aktywności lokalnej społeczności i integracji międzypokoleniowej. 

 

 

 

 

 

 

8 lutego 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie odbyły się kolejne warsztaty zajęciowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. Tym razem były to warsztaty z użyciem masy solnej. Były robione serca oraz oryginalne kartki walentynkowe.

Kolejne zajęcia warsztatowe w Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie. Tym razem warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży szkolnej – wypieki pierników.

Z dniem 27 grudnia 2018 roku w miejscowości Kuraszewo rozpoczęło działalność nowoutworzone Koło Gospodyń Wiejskich. Jest to nawiązanie do bogatych tradycji społecznej aktywności mieszkańców ( a w szczególności mieszkanek ) tej miejscowości. Aktualnie do obecnego KGW należy 21 Pań…, ale mile widziani w szeregach obecnego KGW jsą również Panowie !!!

 

W dniu 14 stycznia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie odbył się zorganizowany przez Parafię Prawosławną w Kuraszewie „Kaladnyj Wieczar”, w którym uczestniczyli mieszkańcy wsi Kuraszewo, Wólka, Wieżanka, Podwieżanka, Maksymowszczyzna i Kojły.

 

 

 

 

 

 

 

30 listopada 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie w ramach kontynuacji zajęć warsztatowych odbyło się spotkanie  z Panią st. asp. Barbara Sawienia-  Dzielnicową Rejonu Nr 4 Miasta Hajnówka. Spotkanie posłużyło przybliżeniu uczestnikom spotkania specyfiki codziennej pracy policjanta oraz zachowania przez uczniów ogólnych zasad bezpieczeństwa i bezpiecznej drogi do szkoły.

 

 

 

 

 

 

13 października 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie odbyły się kolejne zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Tym razem tematyką zajęć było malowanie i ozdabianie świec.

 

 

 

 

 

 

6 października 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie odbyły się warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży ph. „Malowana dynia”. Była to zarazem inauguracja cyklu różnorodnych zajęć skierowanych dla dzieci i młodzieży jaką w swojej ofercie zaproponowała świetlica wiejska w Kuraszewie pod przewodnictwem gospodyni świetlicy Pani Katarzyny Filimoniuk, przy aktywnym wsparciu rodziców i opiekunów. Warsztaty zakończyły się wspólnym ogniskiem. Życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych działań.

 

 

Fotoreportaż

 

Do świetlicy wiejskiej w Kuraszewie zakupiono nową kuchenkę gazową.

 

 

 

 

W świetlicy wiejskiej w Kuraszewie wykonano zadaszenie nad schodami i tarasem. Koszt inwestycji 14 700 zł.

 

 

W świetlicy wiejskiej w Kuraszewie wstawione nowe przesuwne drzwi, koszt 1200 zł.

 

                       

 

 

 

Przy świetlicy wiejskiej w Kuraszewie zostało wykonane nowe ogrodzenie.

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach zakupił do Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie stół tenisowy wraz z dodatkowym osprzętem. Koszt zakupu ( po uwzględnieniu pakietu promocyjnego ) - to kwota 644,00 zł.

 

 

 

 

Gmina Czyże ze środków własnych w wysokości 31 478,96 zł przeprowadziła gruntowny remont pomieszczeń, które dotychczas były wynajmowane na potrzeby sklepu spożywczo-przemysłowego. Nowe pomieszczenia będą służyły mieszkańcom sołectwa do celów rekreacyjnych. Do Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie zakupiono szafę oraz zamontowano półki.

 

 

 

W Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie wstawiono nowe drzwi do kuchni. Koszt 2 700 zł.

 

 

Ze środków pozyskanych przez Radę Sołecką wsi Kuraszewo zakupiono do Świetlicy Wiejskiej rolety okienne sztuk 9. Koszt zakupu 850 zł.

 

Zamontowano stojak na rowery.

Doposażono świetlicę w wieszaki i lustro łazienkowe.

Wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem ścian i fundamentów płytami styropianowymi,
Wykonanie obróbek blacharskich oraz opaski z kostki betonowej wokół budynku,
Wykonanie posadzek,
Ułożenie terakoty,
Malowanie ścian,
Wykonanie tynku strukturalnego,
Malowanie dachu.

Zakupiono nowe firanki

Wyremontowano podest przy klubie

 

Remont kuchni

Remont wewnętrznej instalacji wodociągowej

Wymiana orynnowania

Remont łazienki

 

Wykonanie tynków wewnętrznych, zabezpieczenie podłóg i zainstalowanie lamp oświetleniowych

Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Klubu

Wymiana drzwi i stolarki okiennej