wstecz

 

 

Gospodarz Świetlicy - Michał Małaszkiewicz

tel. 793 724 428

 

 

W świetlicy wiejskiej w Kojłach wykonano remont schodów wejściowych. Koszt inwestycji 7 380 zł.

 

 

 

 

 

Wymieniono zadaszenia tablic informacyjnych z oznaczeniami szlaków turystycznych w miejscowości Kojły.

 

 

 

 

W miejscowości Kojły zostało  wykonane zadaszenie  na placu przy świetlicy wiejskiej, na  tak zwanej „zielonej świetlicy”.  Prace związane z tym przedsięwzięciem społecznie wykonał Pan Grzegorz Małaszkiewicz,  właściciel firmy Centrum pokryć dachowych "BUD-DACH" Grzegorz Małaszkiewicz , Kojły 21, 17-200 Hajnówka  - wielokrotny sponsor szeregu przedsięwzięć kulturalnych w Gminie Czyże.

 

 

 

 

Zakończyły się prace polegające na utwardzeniu placu oraz sceny przy świetlicy wiejskiej w Kojłach. Koszt zadania 10 500 zł.

 

 

 

 

 

 

Zakończyły sie prace polegające na budowie zjazdów, miejsc postojowych oraz utwardzeniu terenu w
obrębie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kojły. Koszt inwestycji 64.950,46 zł, środki w całości pochodzą
z budżetu Gminy.

 

 

 

 

Rozpoczęły sie prace polegające na budowie zjazdów, miejsc postojowych oraz utwardzeniu terenu w
obrębie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kojły. Koszt inwestycji 64.950,46 zł, środki w całości pochodzą
z budżetu Gminy.

 

 

 

W ramach udogodnienia dla mieszkańców zamontowano drugą barierkę przy Świetlicy Wiejskiej w Kojłach

 

 

 

Nowe ogrodzenie i otoczenie przy Świetlicy Wiejskiej w Kojłach

 

 

 

Wymiana elewacji budynku
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

 

 

Remont sufitów, ścian i połóg budynku

 

 

Remont kuchni
Remont łazienki

 

 

 

Remont pokrycia dachowego

 

Wymiana drzwi i stolarki okiennej

Wykonanie chodnika i balustrady