wstecz

 

 

Gospodarz Świetlicy - Agata Grygoruk

tel.  536 244 064

 

 

Zakończył się III etap realizacji zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej w Klejnikach.

 

 

 

 

 

W ramach nagrody za zdobycie II miejsca w konkursie „Na najlepszą świetlicę wiejską oraz inicjatywę mieszkańców” do świetlicy wiejskiej w Klejnikach została zakupiona kosiarka spalinowa oraz stół do gry piłkarzyki.

 

 

 

 

 

NAJLEPSZA ŚWIETLICA WIEJSKA ORAZ INICJATYWA MIESZKAŃCÓW

 

6 kwietnia w Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach odbyły się kolejne warsztaty wielkanocne. Uczestnicy wykonali pocztówki metodą irish folding. Zajęcia poprowadziła pani Katarzyna Sołowiej a niezbędne materiały zostały zakupione dzięki Gminnemu Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 stycznia 2019 w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2019” w świetlicy wiejskiej w Klejnikach, strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Hajnówce przeprowadzili pogadankę z dziećmi i młodzieżą. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym ogniskiem i zabawą na śniegu. W trakcie wizyty omówione zostały zagadnienia związane z zasadami bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, bezpiecznego korzystania z lodowisk, sposobami zachowania się w przypadku załamania się lodu pod osobami, udzielaniem pierwszej pomocy oraz sposobami alarmowania służb ratowniczych w przypadku powstania zagrożenia. Ponadto w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przedstawiono zagrożenia jakie niesie za sobą czad i dym oraz omówiono jakie są zalety montowania czujek pożarowych w budynkach mieszkalnych. Na koniec zajęć strażacy z OSP Klejniki wraz z uczestnikami przenieśli się do remizy strażackiej by tam pokazać sprzęt ratowniczy jaki jest na wyposażeniu jednostki.

 

 

Fotoreportaż


25 stycznia pracownicy i funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Hajnówce w ramach programu prewencyjnego „Feryjne pogotowie bezpieczeństwa” spotkali się z dziećmi spędzającymi ferie zimowe w świetlicy wiejskiej w Klejnikach. W trakcie spotkania omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas zabawy na śniegu oraz zagrożenia płynące z internetu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali odblaski i drobne upominki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 stycznia z okazji "Dnia Babci i Dziadka" w Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach odbyły się warsztaty plastyczne. Dzieci własnoręcznie wykonały kwiaty z bibuły. Zajęcia poprowadziła pani Eugenia Kondraciuk i Olga Giermaniuk z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

 

 

 

 

 

 

 

 

28 grudnia 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach odbyło się wspólne ubieranie choinki. Warsztaty poprowadziła Pani Ola Giermaniuk oraz Anna Sajewska. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali słodki upominek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” gmina Czyże przy świetlicy wiejskiej w Klejnikach wybudowała plac zabaw dla dzieci. Koszt zadania 27 453,60 zł, kwota dofinansowania

10 000 zł.

Współfinansowano ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2018 w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa podlaskiego.

Wykonano remont schodów zewnętrznych świetlicy wiejskiej w Klejnikach.

 

Do świetlicy wiejskiej w Klejnikach zakupiono regały biblioteczne, gdzie docelowo ma zostać przeniesiony Punkt Biblioteczny w Klejnikach.

 

W kolejnym etapie zagospodarowania terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach zamontowano nową bramę wjazdową wraz z furtką.

 

 

 

 

 

Do świetlicy wiejskiej w Klejnikach zakupiono nową kuchenkę gazową.

 

 

 

 

 

Na budynku Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach zawieszona została tablica informacyjna.

 

 

 

Zakończył się remont części pokrycia dachowego i sufitu w świetlicy Wiejskiej w Klejnikach.

 

 

 

 

 

W Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach zamontowano przepływowy ogrzewacz wody typu Kaskada 2 o mocy 18 kW z rozprowadzeniem ciepłej wody do kuchni i łazienek oraz dodatkową roletę.

 

 

 

20 lutego br. zakończyły się prace budowlane związane z realizacją projektu „Budowa małej infrastruktury wokół Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie ODNOWY I ROZWOJU WSI objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nasz wniosek dotyczył zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Klejnikach a chodzi tutaj o małą infrastrukturę turystyczną ( wiata turystyczna, wiata rowerowa, ławki oraz utwardzenie terenu polbrukiem). Specjalnie w tym celu powołana komisja w dniu 27.02.2015 roku dokonała odbioru całości prac. Koszt zadania, po rozpatrzeniu konkursu ofert, obniżył się do kwoty 67 404 zł (brutto), z czego 40,500 zł pokryje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

 

 

 

 

 

W dniu 14 marca 2014 roku powołana przez Wójta Gminy Czyże komisja w składzie:
Zenaida Gierasimiuk- Sekretarz Gminy
Jerzy Jakimiuk -Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach
Andrzej Jałoza - inspektor
Leon Topolewski - Radny Gminy Czyże
Agnieszka Grygoruk - Sołtys wsi Klejniki
w obecności wykonawcy dokonała odbioru kotłowni wraz z instalację grzewczą. Całkowity koszt inwestycji to 54 500,00 złotych

 

 

 

Zakupiono kolejne elementy dekoracyjne i lodówkę

Przy Świetlicy Wiejskiej zostało wykonane nowe ogrodzenie.

 

Świetlica Wiejska w Klejnikach ma nowy wystrój.

 

 

 

W Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach na małej sali zamontowano karnisze i powieszono firanki.

 

 

 

Termomodernizacja remizo-świetlicy

 

 

 

Zakończono zagospodarowywanie terenu wokół remizo -świetlicy

Remont podłogi i ścian budynku

Remont wewnątrz obiektu:

- podłogi,

                                   - ściany budynku,

                                   - sanitariaty,

                                   - kuchnia,

                                   - sufity,

                                   - elektryka.

 

 

Zakup nowych mebli kuchennych

 

 

Zakupiono nowe stoły i wieszak

 

Roboty murowe i sanitarne oraz wykonanie tynków wewnętrznych i montaż stolarki drzwiowej

Wykonanie przyłącza napowietrznego i remont instalacji elektrycznej

Wymiana drzwi i stolarki okiennej