powrótRozpoczęły się prace polegające na modernizacji drogi powiatowej Rakowicze - Krzywa poprzez utrwalenie grysami i masą asfaltową. Środki finansowe na modernizację pochodzą z budżetu Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, Gminy Bielsk Podlaski oraz Gminy Czyże. Wykonawcą drogi jest Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim.

 

 


Rozpoczęły się prace przy ułożeniu chodnika w miejscowości Zbucz od przystanku autobusowego w kierunku stacji paliw. Zadanie realizowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

 

 

 


Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże - Etap II. Inwestycja współfinansowana ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II -Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Koszt inwestycji 867 791,01 zł.

 

 

Fotoreportaż


Zakończyły się roboty drogowe polegające na obustronnym odmuleniu rowów przydrożnych wraz ze zdjęciem zawyżonych poboczy na 18 odcinkach dróg gminnych.

 

 

 

 

 

 


Przebudowa drogi powiatowej Kuraszewo – Nowokornin na odcinku 242 m.

 

 

 

 


Rozpoczęła sie przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże - Etap II. Inwestycja współfinansowana ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II -Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Koszt inwestycji 867 791,01 zł.

 

 

 

 


Rozpoczęły się prace polegające na odwodnieniu części drogi wewnętrznej oznaczonej numerem geodezyjnym 423 w miejscowości Czyże. W ramach poprawy odwodnienia zostanie przebudowany istniejący rów przydrożny o długości 83,5 m.

 

 

 


Rozpoczęły się roboty drogowe polegające na obustronnym odmuleniu rowów przydrożnych wraz ze zdjęciem zawyżonych poboczy na następujących odcinkach dróg gminnych:

 

- Kojły - Lady na długości 400 mb

- Lady- Kojły na długości 700 mb

- Kuraszewo kol. dr.nr 296/1 na długości 300 mb.

- Leszczyny-kol. Sapowo na długości 600 mb.

- Klejniki- Podpniska na długości 1000 mb.

- Klejniki - Gradoczno do granicy Gminy Narew na długości 1500 mb.

- Leszczyny kol. - Leszczyny wieś na długości 450 mb.

- Kamień- Kuraszewo na odcinku 600 mb

- Morze - nr 633/l, 633/7 na odcinku 600 mb jednostronne wykopanie rowu

- Kuraszewo- kol Wólka (Plewa) na odcinku 400 mb

- Kamień - Kotówka do gr. gminy dług. 650 mb

- Osówka - Nowoberezowo od granicy z gm. Ha-ka na odcinku 600 mb

- Zbucz - Karolina od wsi Zbucz na odcinku 600 mb

- Kuraszewo- kol. Bujakowszczyzna 900 mb ( jedna strona)

- Osówka - Kojły na odcinku 500 mb

- Podrzeczany- Sapowo na odcinku 400 mb

- Czyże - baza po byłym GS na dług 200 mb jedna strona

- Kuraszewo – kol. W. Jednoczko na długości 800 mb.

 


W miejscowości Podrzeczany na drodze powiatowej oznakowano przepust.

 

 

 

 


Starostwo Powiatowe w Hajnówce i Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce na wniosek Wójta Gminy Czyże oznakował niebezpieczne zakręty na nowo zmodernizowanej drodze Kuraszewo - Wólka - Trywieża.