powrót


 

Budowa zjazdów i odmulenie rowów. Inwestycja realizowana ze środków Podlaskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich.

 


Ustawiono kolejne oznakowania dojazdów do zabudowań kolonijnych w obrębie następujących sołectw:

- Klejniki,

- Leszczyny,

- Kojły,

- Kuraszewo.

Łącznie 9 znaków.

 


Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził gruntowną konserwacje rowów odwadniających i poboczy na drogach:

- Osówka – Szostakowo,

- Klejniki – Leniewo.

 


Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął modernizację ze środków własnych odcinka drogi Hajnówka-Bielsk Podlaski o długości 1 km.

 


W drodze porozumienia Gminy Czyże ze Starostwem Powiatowym w Hajnówce przeprowadzono gruntowną regenerację nawierzchni ulicy wiejskiej w Podrzeczanach.

 


Zakończyły się prace polegające na odmuleniu rowów i usunięciu poboczy na następujących odcinkach dróg:

 

- Klejniki kol. Tynkowszczyzna – Sapowo na odcinku 550 m,

- Kojły - Osówka na odcinku 600 m,

- Morze - Stacja PKP na odcinku 1100 m,

- Leszczyny PKS – kol. Leszczyny na odcinku 440 m,

- Klejniki - Śliwowo na odcinku 300 m,

- Śliwowo - Lady na odcinku 1500 m,

- Kojły – Lady na odcinku 300 m,

- Kamień – Tyniewicze na odcinku 900 m.

 


W miejscowości Osówka został wybudowany nowy drewniany przystanek autobusowy. Koszt nowego przystanku 8 500 zł.

 


W trzech miejscowościach Gminy Czyże wykonano nową nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej o łącznej długości 2080 m, a mianowicie:

 

- Leniewo - ulica wiejska 350 m,

 

 

 

- Klejniki – kol. Buryckie 830 m,

 

 

 

- Kuraszewo – kol. Bujakowszczyzna 900 m.

 

 

 

 

Koszt inwestycji w wysokości 268 020,69 zł w całości finansowany jest z budżetu Gminy.


W ramach umowy ze Starostwem Powiatowym w Hajnówce została zregenerowana nawierzchnia drogi Osówka-Czyże na długości 200 m.


W obrębie sołectwa Kuraszewo pojawiły się kolejne oznakowania dojazdów do zabudowań kolonijnych.

 


W miejscowości Zbucz zakończyła się budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem. Inwestycja jest realizowana przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a wykonawcą jest firma MAKSBUD z Bielska Podlaskiego.

 


11 i 12 lipca 2013 r. do wsi Leniewo, Sapowo, Leszczyny, Hukowicze, Klejniki kol. Buryckiei Tynkowszczyzna był dowieziony żwir drogowy na remont lokalnych dróg dojazdowych. Dowieziona pospółka w ilości ok. 670 m3 została później wyprofilowana równiarką drogową.


Trwa budowa drogi Sapowo - Klejniki na odcinku o długości 550 m.

 


Budowa odcinka Podrzeczany- Leniewo o długości ok. 500 m.

 


W miejscowości Czyże rozpoczęła się przebudowa przepustów i zatoki postojowej wraz z podjazdami i chodnikiem. Inwestycja jest realizowana ze środków budżetu gminy jej całkowity koszt wynosi 83 409,95 zł brutto.

 


W roku bieżącym Gmina Czyże wspólnie ze Starostwem Powiatowym zamierza przebudować następujące odcinki dróg:

- Kuraszewo – Nowokornino długość ponad 500 m.

- Podrzeczany – Leniewo długość ok. 500 m.

- Sapowo – Klejniki długość ponad 550 m.

Rozpoczęła się budowa odcinka Kuraszewo- Nowokornino.

 


W miejscowości Zbucz rozpoczęła się budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem. Inwestycja jest realizowana przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a wykonawcą jest firma MAKSBUD z Bielska Podlaskiego

 


Mieszkańcy sołectwa Wólka, Podwieżanka i Wieżanka oraz mieszkańcy Gminy Czyże dziękują Pani Wójt Oldze Rygorowicz i Gminie Hajnówka za przebudowę odcinka drogi powiatowej Trywieża – Wieżnka.

 


Rozpoczęte zostały prace dotyczące remontów dróg gminnych i dojazdowych do pól. W drugim etapie dowieziono pospółki żwirowej na drogi w następujących miejscowościach:

- Kamień,

- Wólka,

- Kuraszewo,

- Zbucz,

- Morze,

- Rakowicze.

 


We wsi Osówka wybudowano trzy przepusty na zjazdach z ulicy wiejskiej.

 


W Zbuczu zawieszono dwie nowe lampy oświetleniowe, które będą oświetlać przystanek autobusowy i wjazd na drogę dojazdową do pobliskich nieruchomości. Inwestycja w całości została zrealizowana ze środków budżetu Gminy.

 


Pojawiły się kolejne oznakowania dojazdów do zabudowań kolonijnych w obrębie następujących sołectw:

- Klejniki – kolonia,
- Leszczyny – kolonia,
- Leniewo - kolonia,
- Osówka - kolonia,
- Łuszcze - kolonia,
- Kojły - kolonia.

Łącznie 19 znaków

 


W dniu 23 maja 2013 r. prowadzone były prace związane z naprawą uszkodzonej nawierzchni asfaltowej w następujących miejscowościach Gminy Czyże:

- Zbucz,

- Czyże,

- Łuszcze,

- Osówka.

Powierzchnia naprawionej nawierzchni asfaltowej wynosi ok. 214 m2

 


 

Rozpoczęte zostały prace dotyczące remontów dróg gminnych i dojazdowych do pól. W pierwszym etapie dowieziono 760 m3 pospółki żwirowej na drogi w następujących miejscowościach:

- Osówka - 256 m3,

- Szostakowo 102 m3,

- Kojły 168 m3,

- Klejniki 234 m3.

 

 

 

 


Rozpoczęła się przebudowa dróg powiatowych:
   - Klejniki - Sapowo,
   - Kuraszewo - Nowokornino,
   - Leniewo - Podrzeczany

 


Zakończyło się wiosenne profilowanie dróg gminnych. Profilowanie dróg na terenie Gminy o nawierzchni żwirowej wykonano w w dniach 19 - 25 kwietnia na odcinku 46,02 km.