powrót


Wykonanie podbudowy na drodze Podrzeczany - Łoknica na odcinku 765 m

Wykonanie podbudowy na drodze Czyże - Łuszcze na odcinku 850 m

Wykonanie podbudowy na drodze Leniewo - Lady na odcinku 500 m

Nowy drewniany przystanek autobusowy

W Gminie Czyże zmodernizowano oświetlenie uliczne, liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych - 475

Przebudowa drogi powiatowej w Hukowiczach oraz drogi gminnej Hukowicze – Kożyno, odcinek długości 1 450 m.

Przebudowa drogi Czyże – Rakowicze III etap, odcinek długości 852 m

Przebudowa drogi powiatowej Czyże - Łuszcze, odcinek długości 1 400 m.