śpiewająca Pani

W dniu 22.02.2023 w Świetlicy Wiejskiej w Morzu odbył się przepiękny koncert pt. „Muzyczne zapusty w Morzu”. Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Czyże - Jerzy Wasiluk, Mikołaj Janowski - Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, radni Gminy Czyże z Przewodniczącą Rady Gminy Krystyną Gawryluk na czele, mieszkańcy Morza oraz ich przyjaciele i bliscy.

Po oficjalnym rozpoczęciu głos zabrał Wójt Jerzy Wasiluk, który mocno podkreślał sens takich spotkań, podziękował również organizatorom koncertu jak i mieszkańcom za liczne przybycie. Głos zabrał również Mikołaj Janowski, który dziękował mieszkańcom za ich obecność i wyraził swoją radość, że może być uczestnikiem tak pięknego wydarzenia.

Przed publicznością zaprezentowały się następujące zespoły, chóry oraz soliści:

- „Czyżowianki”

- Grupa Wokalna z Morza

- Chór Miasta Hajnówka

- Swietłana Malesa

- „Harmoń”

- „Czyżowianie”

Ponad dwugodzinny koncert dostarczył uczestnikom mnóstwo pozytywnych wrażeń. Artyści śpiewali ludowe utwory w języku białoruskim, ukraińskim oraz polskim.

Po zakończonym koncercie miało miejsce szczególne wydarzenie. Zapoczątkowany został jubileuszowy rok Zespołu Czyżowianie, bowiem w tym roku zespół obchodzi swoje 35-lecie działalności artystycznej. Z tej okazji głos zabrał  Wójt Jerzy Wasiluk, który pogratulował zespołowi pięknej historii i zainaugurował obchody jubileuszu Zespołu Czyżowianie. Nie mogło zabraknąć jubileuszowego tortu oraz gromkiego mnogaja leta dla Zespołu Czyżowianie zaśpiewanego przez wszystkie zespoły oraz widownię.