Wniosek o wydanie decyzji

https://puw.bip.gov.pl/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci-ps/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci.html

Na mocy zmienionej ustawy, z dniem 1 stycznia 2024 r. wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności realizują:
- zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności jako organ II instancji oraz
- zadania z zakresu ustalania poziomu potrzeby wsparcia jako organ I instancji oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia - jako organ II instancji.