logo starostwo

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Hajnówce

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 10a,

17-200 Hajnówka

 

tel. 856825983; 856823642,

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. –pt.

w godz. 730 do 1530

bip.pcprh.wrotapodlasia.pl

 

pcpr@powiat.hajnowka.pl

dzieci, kobiety, mężczyźni (niezależnie od kryterium dochodowego, osoby i rodziny potrzebujące wsparcia)

PSYCHOLOGICZNE

2

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce

Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, doradztwo zawodowe, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie interwencja kryzysowa, profilaktyka uzależnień, prawa dziecka, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, wspomaganie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 10A

17-200 Hajnówka,

 

tel. 85 682 23 05

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. – pt.

w godz. 730 – 1530

Indywidualne porady pracowników pedagogicznych

800 –1800

www.poradniahajnowka.hekko.pl

poradnia@poradniahajnowka.hekko.pl

Dzieci od momentu urodzenia i młodzież ucząca się oraz rodzice,

nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkół, przedszkoli, placówek oświatowych.

3

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne,

stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66.

800 70 2222

bezpłatna infolinia

24 godz. przez

7 dni w tygodniu

 

www.liniawsparcia.pl

porady@liniawsparcia.pl

Dla osób będących w kryzysie

psychicznym

PEDAGOGICZNE

4

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce

Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, doradztwo zawodowe, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie interwencja kryzysowa, profilaktyka uzależnień, prawa dziecka, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, wspomaganie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 10A

17-200 Hajnówka,

 

tel. 85 682 23 05

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. – pt.

 w godz. 730 – 1530

Indywidualne porady pracowników pedagogicznych

800 –1800

www.poradniahajnowka.hekko.pl

 

poradnia@poradniahajnowka.hekko.pl

Dzieci od momentu urodzenia i młodzież ucząca się oraz rodzice,

nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkół, przedszkoli, placówek oświatowych.

POMOC SPOŁECZNA

5

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Hajnówce

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 10a,

17-200 Hajnówka

 

tel. 856825983; 856823642,

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. – pt.

w godz. 730 do 1530

bip.pcprh.wrotapodlasia.pl

 

pcpr@powiat.hajnowka.pl

dzieci, kobiety, mężczyźni (niezależnie od kryterium dochodowego, osoby i rodziny potrzebujące wsparcia)

6

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Hajnówce

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, w sprawach przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

w sprawach rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, poradnictwo socjalne

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

 

Tel. 856823195

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. – pt.

w godz. 730 – 1530

www.gops.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl

Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, mieszkańcy gminy

7

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce

Poradnictwo rodzinne, w zakresie pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, z zakresu praw konsumentów, praw dziecka,

ul. Białowieska 1

17-220 Narewka

 

tel. 85 682 98 80

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

każdy czwartek w godz. 10 00 – 11 00

www.narewka.pl

mieszkańcy Gminy Narewka

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

8

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Hajnówce

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Podejmuje także czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

Hajnówka,

ul. A. Zina 1 pok. 14

 

tel. 85 682 64 40

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. – pt.

730-1530

 

www.hajnowka.pl

 

e-mail: w_joanna@wp.pl

Mieszkańcy miasta Hajnówka

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

9

Punkt Konsultacyjny

dla osób doznających przemocy domowej, poradnictwo, wsparcie, współpraca z innymi instytucjami.

Pomoc osobom i rodzinom, w której występuje przemoc

Hajnówka, ul. A. Zina 1 pok. 14

HAJNOWSKIE STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW I RODZIN KLUB ABSTYNENTA „DĄB"

ul. Ks. Wierobieja 18 (2 piętro)

17-200 Hajnówka

tel. 85 682 64 40, 791 236 377

 

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

 

W zależności od potrzeb po zapisie telefonicznym

https://pl-pl.facebook.com/stowarzyszeniedabhajnowka/

Mieszkańcy miasta Hajnówka

10

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”

- wsparcie

- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002

 

Bezpłatna infolinia

pn. – sob.

godz. 800–2200

ndz. i święta

godz. 800–1600

www.niebieskalinia.info

 

biuro@niebieskalinia

 

Dla osób doświadczających  przemocy domowej

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

11

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Hajnówce

Monitorowanie bezpieczeństwa

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Hajnówce

ul. 11 Listopada 4

17-200 Hajnówka

tel. 85 682 95 91

24 godzina na dobę przez 7 dni w tygodniu

www.bialystok.uw.gov.pl

kppspha@straz.bialystok.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego

12

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00

(22)  785 700 177

e-mail:

dyzurny@rcb.gov.p

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

poczta@rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

13

Powiatowy Urząd Pracy

w Hajnówce

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149)

ul. Piłsudskiego 10A

17-200 Hajnówka

tel. 85 682 96 10 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

fax. 85 682 96 11

pn. – pt.

w godz. od 800 do 1400

www.puphajnowka.pl

e-mail: biha@praca.gov.pl

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

-poszukujący pracy

- pracodawcy

14

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Udzielanie informacji o usługach urzędów pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22

15-354 Białystok

85 749 72 00 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. 730 – 1600

wt. – pt. 730 – 1530

 

http://wupbialystok.praca.gov.pl

sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

-poszukujący pracy

- pracodawcy

15

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane są

informacje o usługach urzędów pracy.

Urząd Pracy.

Ciepła 20 .

15-472 Białystok.

 

19 524

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pn.- pt.

godz. 800-1800

 

www.zielonalinia.gov.pl

 

biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

-poszukujący pracy

- pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

16

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Hajnówce

pomoc prawna

pomoc psychologiczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

ul. 11 Listopada 24

 

tel. 795 676 593 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. 13 00 - 2000

wt. – pt. 9 00 – 16 00

sob. 800 – 1200

http://pryzmat.org.pl

pokrzywdzeni.hajnowka@pryzmat.org.pl

osoby pokrzywdzone przestępstwem i członkowie ich rodzin

PRAWO KONSUMENCKIE

17

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

w Hajnówce

Ochrona praw konsumenckich

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

 

tel. 85 682 30 45

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. – pt.

800 - 1500

www.powiat.hajnowka.pl

rzecznik@powiat.hajnowka.pl

Prawo konsumenckie

18

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka (prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220, 22 290 89 16.  Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt.

godz. 800-1800

 

https://www.uokik.gov.pl/

 

porady@dlakonsumentow.pl

 

Prawo konsumenckie

PRAWA DZIECKA

19

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania .

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 .

fax.: (22) 583 66 96.

pn.-pt.

godz.08.15-16.15.

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.

815-2000.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

 

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWA PACJENTA

20

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Hajnówce

Prawa pacjenta

pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

SP ZOZ w Hajnówce,

ul. Doc. Adama Dowgirda 9

tel. 85 682 92 95

tel. 85 682 92 95 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

 

pon., śr. i pt. 1300 do 1430

wt. i czw.

800 do 1000

www.spzoz.hajnowka.pl

 

prawapacjenta@spzoz.hajnowka.pl

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

21

Narodowy Fundusz Zdrowia – Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku

 

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

- leczenie w kraju i poza granicami

- kolejki do świadczeń

ul. Pałacowa 3

15-042 Białystok

 

Telefoniczna Informacja Pacjenta

800 190 590

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

 

pn.-pt. 800-1600 (w poniedziałki sala obsługi interesanta czynna do godz. 1700)

www.nfz-bialystok.pl

 

sekretariat@nfz-bialystok.pl

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

22

Rzecznik Praw Pacjenta

 

Ochrona praw pacjenta

 

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43

pn. - pt.

godz. 800-2000

 

 

https://www.bpp.gov.pl

 

kancelaria@rpp.gov.pl

 

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

23

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02-390 Warszawa

 

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

pn.- pt.

godz. 800-1600

http://www.nfz.gov.pl

 

infolinia@nfz.gov.pl

 

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

24

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

pn.-pt.

godz. 800-1700

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

25

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Inspektorat

w Hajnówce

Ubezpieczenia społeczne

ul. Armii Krajowej 16

17-200 Hajnówka

 

tel. 85 682 95 10

 

pn. 800- 1800

wt. – pt.  800 - 1500

www.zus.pl

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

26

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00.

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt.

godz. 700 – 1800

 

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

 

cot@zus.pl

 

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

 

PRAWO PRACY

27

Okręgowy Inspektorat Pracy

w Białymstoku

Porady z zakresu prawa pracy

 

ul. Fabryczna 2

15-483 Białystok

 

85 678 57 00 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora). PORADY PRAWNE

z telefonów kom.: 459 599 000

z telefonów stacj.:801 002 006

w dni robocze w godz. 9.00-15.00

udzielane osobiście ul. Fabryczna 2, pok. 102, Białystok

pn. 800-1700

wt.-pt. 800-1510

https://bialystok.pip.gov.pl

 

kancelaria@bialystok.pip.gov.pl

Porady z zakresu prawa pracy

28

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

801 002 006 (dla tel. stacj.)

459 599 000 (dla tel. kom.)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie.

pn. – pt.

godz. 900 – 1500

www.bip.pip.gov.pl,

 

kancelaria@gip.pip.gov.pl

Porady z zakresu prawa pracy

PRAWO PODATKOWE

29

Urząd Skarbowy w Hajnówce

 

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne,

ul. 3 Maja 34

17-200 Hajnówka

85 682 00 04

(koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. 730-1800

wt.- pt.730-1530

http://www.podlaskie.kas.gov.pl

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

 

30

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

 

801 055 055 (z tel. stacj.)

22 330 03 30 (z tel. kom.)

+48 (22) 33 00 330 z tel. zagr. Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt.

godz. 700-1800

 

www.kis.gov.pl

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

31

Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa.

 

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego (22) 333 73 25

pn.-pt.

godz. 800 1800

pn.-pt.

godz.1100-1500

 

pn.-pt.

godz. 800-1600

https://rf.gov.pl/kontakt

biuro@rf.gov.pl Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

 

INNE

32

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

33

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676 .

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

pon. godz. 1000-1800

wt.- pt.

godz. 800-1600

https://www.rpo.gov.pl

 

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Może zgłosić się każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II. NIEODPŁATNA POMOC prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (wg art. 8a ust. 1 pkt 2):

 

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 85 682 48 36, osobiście w pok. Nr 9 Starostwa Powiatowego w Hajnówce od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub pod adresem e-mail: sprawy.spoleczne@powiat.hajnowka.pl.

 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Lp.

Prowadzący

Adres

Dni i godziny

SPECJALIZACJA

(o ile określono)

Lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

Dane kontaktowe

www

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

1

Punkt Adwokatów
i Radców Prawnych

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 lok. 9,

17-200 Hajnówka

poniedziałek – piątek

godz. 8 00 – 12 00

nie określono

tak

tel. 85 682 48 36

http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/bezplatna_pomoc_prawna/

2

Punkt Stowarzyszenia SURSUM CORDA

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 lok. 9,

17-200 Hajnówka

poniedziałek - środa

godz. 1200 - 1600

nie określono

tak

tel. 85 682 48 36

http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/bezplatna_pomoc_prawna/

Urząd Gminy

ul. Białowieska 1

17-220 Narewka

czwartek

godz. 1200 - 1600

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

1

Punkt Stowarzyszenia SURSUM CORDA

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 lok. 9,

17-200 Hajnówka

piątek godz.

1200 - 1600

nie określono

tak

tel. 85 682 48 36

http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/bezplatna_pomoc_prawna/

 

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2023 r. poz. 20), udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, przez telefon lub przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu lub adresem e-mail wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.