Informacja dotycząca pomocy żywnościowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach, informuje, że w związku z realizacją Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023  -  od dnia 02 listopada  2023 r. do dnia 30.11.2023 r.  będzie wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i  kwalifikował osoby i rodziny do udzielenia wsparcia poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek. Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).
  • 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 235%

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową w ramach FEPŻ spełniające powyższe kryteria proszone są o zgłaszanie się z dokumentacją potwierdzającą dochód za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku np. decyzja ZUS, KRUS, odcinek z emerytury/renty, zaświadczenie o dochodach, nakazy płatnicze itd.) celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny. Niezbędnych informacji udzielają osobiście pracownicy socjalni  w godzinach pracy 7:20 do 15:20 lub telefonicznie: 85 655 44 19.

Planowy termin dystrybucji żywności grudzień 2023 r. -  październik 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat programu FEPŻ link do strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027