NOWY WYŻSZY PRZELICZNIK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż w dniu 21.09.2023 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r..  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego aktualnie wynosi 5549,00 zł, tj. 462,42 zł miesięcznie (w poprzednim okresie zasiłkowym wynosił 274,00 zł miesięcznie). Przedmiotowe obwieszczenie jest kluczowe dla ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2023/2024.