Samodzielne stanowisko pracy d/s. organizacyjnych, kadrowych

Alina Topolewska - Tomaszuk

tel. (85)6813517
e-mail:
ugczyze@ugczyze.pl

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pozamilitarnych ogniw obronnych i kancelarii tajnej
Walentyna Plewa

tel. (85)6818998
 

Samodzielne stanowiska pracy d/s. księgowości budżetowej

Diana Rożkiewicz
Ewa Wróbel

tel. (85)6818995

 

Samodzielne stanowisko pracy d/s. obsługi kasowej

Anna Szwarc

tel. (85)6818992

Samodzielne stanowisko pracy d/s. gospodarki odpadami komunalnymi i obsługi Rady Gminy

Julita Sadowska

tel. (85)6818994

Samodzielne stanowisko pracy d/s. wymiaru podatku i opłat

Justyna Golonko

tel. (85)6818993

Samodzielne stanowisko pracy d/s. księgowości podatkowej
Anna Paszkowska

tel. (85)6818993

Samodzielne stanowiska pracy d/s. księgowości budżetowej
Małgorzata Borkowska-Androsiuk

tel. (85)6818994

Samodzielne stanowisko pracy d/s. planowania przestrzennego inwestycji i rozwoju gospodarczego
Dawid Andrejuk

tel. (85)6818997

Samodzielne stanowisko pracy d/s. ewidencji działalności gospodarczej, oświaty i promocja gminy
Katarzyna Szyryńska

tel. (85)6818996

Samodzielne stanowisko pracy d/s. gospodarki gruntami, mienia komunalnego i drogownictwa oraz ochrony środowiska
Daniel Ostapczuk

tel. (85)6818996