PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW w GMINIE CZYŻE CZYNNY JEST:

 

Miesiące

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik

 

(2 razy w miesiącu)

Czwartek

(pierwszy  i czwarty każdego miesiąca)

 

07 i 28 marzec 2024

04 i 25 kwiecień 2024

02 i 23 maj 2024

06 i 27 czerwiec 2024

04 i 25 lipiec 2024

01 i 22 sierpień 2024

05 i 26 wrzesień 2024

03 i 24 październik 2024

 

 

    

 

 

9:00- 14:00

listopad, grudzień, styczeń, luty

 

( 1 raz w miesiącu)

Czwartek

(drugi  każdego miesiąca)

 

11 styczeń 2024

08 luty 2024

14 listopad 2024

12 grudzień 2024

 

 

 

 

9:00 - 14:00

 

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Urząd Gminy w Czyżach


Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z powyższym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

59 8071 0006 0014 6753 2000 0390


Firma odbierająca folię po sianokiszonce i odpady metalowe
FOL-MET
Skup Folii, Złomu i Metali Kolorowych
Krzysztof Urbanowicz
Saki 2, 17-210 Narew
tel: 604 877 488