W miescowości Klejniki na drodze gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 65 obustronnie odkrzaczono pobocza i rowy przydrożne na długości 550 m.