W terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r będą przyjmowane  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej z okresu od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, do wniosku należy także dołączyć wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokument, który zawiera informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni i 4,00 zł * średnia roczna liczba świń

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r. wynosi    1,46 zł od 1 litra oleju.