17 czerwca 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza.

  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

  4. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w LSR LGD „PB”.

  5. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji.

  6. Sprawy różne, wolne wnioski.

  7. Zakończenie zebrania


10 czerwca 2019 r. w Hukowiczach odbył się festyn pod hasłem „I Tam Żywuć Ludzi”. Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce już po raz jedenasty gościło na terenie Gminy Czyże. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia kulturalnego byli Wójt Gminy Czyże oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach. Do organizacji imprezy włączyła się również rada sołecka oraz mieszkańcy sołectwa Hukowicze na czele z Panią sołtys Anną Romaniuk. W bogatej części artystycznej zaprezentowały się  takie zespoły jak:

 

- CZYŻOWIANIE (Czyże)

 

- GRUPA WOKALNA (Morze)

 

- METRO (Hajnówka)

 

- DAWID SZYMCZUK BAND (Hajnówka)

 

- ART. PRONAR (Narew)

 

Był też kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym oraz stoisko promocyjne Gminy Czyże. Festyn był realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

Fotoreportaż


2 czerwca 2019 r. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” wraz z Gminą Hajnówka zorganizowała „Piknik z LGD” w miejscowości Chytra.

 

 

 

 

 

 


31 maja 2019 r. odbyło się XIV Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej. Na posiedzeniu poruszana była kwestia kończącej się kadencji jak również wyborów do Izb Rolniczych oraz aktualna sytuacji w rolnictwie w naszym regionie.

 

 

 

 


W miejscowości Kamień przy świetlicy wiejskiej odnowiono wiatę turystyczną.