W budynku mieszkalnym w Klejnikach wymieniono drzwi wejściowe na klatkę chodową. Koszt 1250 zł.


28 września 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej „Czyże” w Czyżach.

 

Porządek obrad:

1.     Sprawy organizacyjne

2.     Informacja z realizacji zadań gospodarczych za I półrocze 2012 r.

3.     Informacja z realizacji zadań finansowych za I półrocze 2012 r.

4.     Sprawy różne


W dniu 27 września 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XIX sesja Rady Gminy Czyże

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.     Interpelacje radnych.

4.     Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.

5.     Przyjęcie uchwał w sprawach:

a)    przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową,

b)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

c)     zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

d)    określenia wzoru formularzy deklaracji na podatki oraz informacji,

e)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę,

f)     wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę,

g)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w prawie własności ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę,

6.     Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

7.     Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

8.     Informacja o przygotowaniu Zespołu Szkół w Czyżach do nowego roku szkolnego.

9.     Odpowiedzi na interpelacje.

10.  Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

11.  Zamknięcie obrad.

 


W ramach Kampanii Postaw na Rodzinę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury oraz Wójt Gminy Czyże w dniu 26 września 2012 r. zorganizowali wycieczkę integracyjną kolejką wąskotorową Hajnówka - Topiło połączoną z ogniskiem dla dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami z terenu Gminy. W zabawie uczestniczyły również dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Czyżach.

 

Fotoreportaż


 

W dniu 16 września 2012 r. odbył się jubileuszowy, X Festyn Archeologiczny w Zbuczu. Na festynie można było zobaczyć różnych wystawców min. malarzy, rzeźbiarzy, producentów miodu, wyrobów tradycyjnych, wojów i wielu innych ciekawych wytwórców. Największą atrakcją festynu były walki wojów oraz pokaz 10 Pułku Ułanów Litewskich. Niezmienną częścią imprezy są Mistrzostwa w rzucie chomątem. Tegoroczne zmagania wygrał po raz drugi Pan A. Breczko z Parcewa.

 

 

Fotoreportaż

 

Reportaż filmowy


9 września 2012 r w Szepietowie odbył się piąty Wojewódzki Konkurs Orki Pługami Tradycyjnymi, trzecie miejsce w tym konkursie zdobył mieszkaniec Osówki Pan Adrian Jakoniuk.
Gratulujemy!

 


Wizyta Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Bronisława Komorowskiego w Michałowie. Gminę Czyże reprezentował Wójt Gminy - Jerzy Wasiluk

 

 

 

 

 

 


Zakończyła się rozbudowa przedszkola przy Zespole Szkół w Czyżach. Koszt rozbudowy w wysokości 92 981,75 zł w całości pochodzi z budżetu Gminy Czyże.

 

 

Fotoreportaż

 

 Pierwsza wizyta rodziców i dzieci w nowo rozbudowanym przedszkolu - rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

 

 

Fotoreportaż

 

Gry i zabawy w nowym przedszkolu

 

 

Fotoreportaż


Odnowiono Centrum Kształcenia w Zespole Szkół w Czyżach

 


Porządek obrad Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach w dniu 4 września 2012 r.:

1. Przeprowadzenie rozmowy motywującej do podjęcia dobrowolnie leczenia odwykowego z osobą nadużywającą alkoholu. Zaproszono 4 osoby z miejscowości Klejniki i Czyże.
2. Rozpatrzenie wniosku Pani Ireny Tomaszuk zam. Stary Kornin 35, 17- 204 Dubicze Cerkiewne o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż piwa w ogródku piwnym na Festynie Archeologicznym w Zbuczu w dniu 16.09.2012r.
3. Sprawy różne.

 

 


3 września 2012 r. na placu szkolnym zebrali się po przerwie wakacyjnej uczniowie, rodzice i nauczyciele. Dyrektor szkoły po krótkiej przemowie osób zaproszonych oficjalnie otworzył rok szkolny 2012/2013 i uczniowie mogli udać się do swoich klas. Najbardziej z rozpoczęcie roku szkolnego ucieszyły się najmłodsze dzieci ze względu na rozbudowę i odnowienie przedszkola.


Na zaproszenie Prezesa Zarządu Powiatowego PSL Mikołaja Janowskiego Wójt Gminy Czyże uczestniczył w IV Zjeździe Powiatowym PSL w Hajnówce

Fotoreportaż

 


2 września 2012 r. Gmina Czyże wzięła udział w "Spotkaniach Orlańskich" w Orli. Namiot promocyjny Gminy Czyże cieszył się ogromnym zainteresowaniem osób przybyłych na festyn.

 

 


1 września 2012 r. Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk wraz z zespołem "Czyżowianie" uczestniczyli w chrzcinach zespołu z Mochanetogo "Żawaranki"

 

Fotoreportaż