W dniu 23 lutego 2012 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się szkolenie dla rolników, które przeprowadziło Biuro Powiatowe ARiMR w Hajnówce. Głównym tematem spotkania było "Jak jeszcze można skorzystać z dopłat z UE?" oraz "Jak prawidłowo rozliczyć się z zobowiązań, by nie zwracać pozyskanych środków unijnych". W spotkaniu uczestniczyli również Wójt Gminy Czyże - Jerzy Wasiluk oraz Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mikołaj Janowski.

 


Otwarcie oddziału nefrologicznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Remont oddziału sfinansowany został dzięki znaczącemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz sponsorów, w tym gmin z powiatu hajnowskiego, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i przedsiębiorców.

 

 


W dniu 17 lutego 2012 roku w Zespole Szkół w Czyżach odbył się konkurs recytatorski ph:

,,OJCZYSTE SŁOWO”

 

Celem konkursu było podtrzymywanie tożsamości narodowej mniejszości białoruskiej u dzieci i młodzieży, popularyzacja twórczości w języku białoruskim oraz rozwijanie artystycznych zainteresowań uczniów.

Uczniów do konkursu przygotowały nauczycielki języka białoruskiego Walentyna Androsiuk oraz Anna Łojewska. W konkursie udział wzięło 35 osób.

 

Konkurs obejmował dwie kategorie:      

I  kategoria – uczniowie klas I- III szkoły podstawowej.

II kategoria – uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej.

 

Laureatami konkursu zostali:

I kategorii - uczniowie klas I- III szkoły podstawowej:

 

I miejsce – Białowieżec Martyna kl. II

II miejsce- Karczewska Izabela kl. III

III miejsce- Sielewiesiuk  Natalia kl.III

 

Wyróżnienia otrzymali: Kalinowska  Monika kl. III

                                  Ochrymiuk  Julia kl. I

                                  Pawluczuk  Barbara kl. I

                                  Skiepko Norbert kl. II

 

 II kategorii - uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej:

 

I miejsce – Bowtruczuk Justyna kl. VI

II miejsce - Biegańska Julia kl.V

III miejsce - Woroniecka Małgorzata kl.IV

 

Wyróżnienia otrzymali: Aleksiejuk Aleksandra kl.V

                                  Andrejuk Joanna kl.VI

                                  Filimoniuk Łukasz kl.VI

                                  Michaluk Ola kl. IV

 

W skład komisji oceniającej wchodziły: Krystyna Nikołajuk, Halina Skiepko.

 

Laureaci wezmą udział w eliminacjach rejonowych, które odbędą się 6 marca 2012 r. w Hajnowskim Domu Kultury.

 

Sponsorem nagród i upominków wszystkim uczestnikom konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach.

 

Fotoreportaż


Do jednostki OSP Klejniki zakupiono samochód strażacki STAR 29 po gruntownej karosacji

 

 


Urząd Gminy Czyże ogłasza sprzedaż ciągnika marki URSUS C360 3P, Nr rejestracyjny BHA R298, rok produkcji 1985 w formie pisemnych ofert. Cena wywoławcza ciągnika 10.000 zł. Zainteresowani winni złożyć pisemną ofertę zakupu w terminie do 5 marca 2012 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Czyże pok. nr 17. Otwarcie ofert nastąpi 5 marca 2012 r. o godz. 10.15 w pok. nr 14.

 

 

 


Zamontowano daszek przy wejściu do Biblioteki Publicznej w Czyżach. Inwestycja zlecona przez Gminy Ośrodek Kultury

 w Czyżach. Koszt inwestycji 1710 zł.

 


Wykonano nowe zadaszenie przystanku w Kojłach i sceny w Osówce

 

 


Do garażu w Zespole Szkół w Czyżach zamocowano nową bramę garażową na nowy ciągnik marki Kioti DK 904. Koszt bramy 7 688 zł.

 


Ze środków własnych Gminy zakupiono Ciągnik Rolniczy Kioti DK 904. Ciągnik będzie wykorzystywany do odśnieżana w okresie zimowym oraz do wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czyże, obkaszanie dróg i innych prac komunalnych. Koszt ciągnika 154421,58 zł.

 


Wójt Gminy Czyże dbając o bezpieczeństwo użytkowników Świetlicy Wiejskiej w Czyżach postanowił o zamocowaniu poręczy na schodach do tejże świetlicy.