27 maja 2022 r. miała miejsce wizyta studyjna pracowników Urzędu Gminy Czyże, radnych oraz sołtysów z gminy Czyże w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów PUK w Hajnówce. Za miłe przyjęcie i oprowadzenie po zakładzie bardzo dziękujemy Panu Prezesowi oraz pozostałym pracownikom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 30 maja 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXXI I sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie obrad.

2.    Sprawdzenie quorum obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:

a)  przedstawienie raportu o stanie gminy za 2021 rok,

b)  debata nad raportem,

c)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania\,

5.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmiany w budżecie gminy na 2022 rok,

b)  udziału Gminy Czyże w opracowaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza Białowieska” na lata 2021 – 2027,

c)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

d)  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej.

6.    Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

7.    Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

8.    Wolne wnioski i zapytania.

Zamknięcie obrad.

 

 

 

 


Dnia 29.05.2022 roku w Klejnikach po długiej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19 odbył się  II Festyn Rodzinny. Naszą imprezę zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk, ks. Mitrat Jerzy Kulik - proboszcz parafii prawosławnej w Klejnikach, ks. Piotr Kamieński - proboszcz parafii prawosławnej w Kuraszewie, radni Gminy Czyże z Przewodniczącą Krystyną Gawryluk na czele, sołtysi wsi Klejniki Anna Sajewska oraz Mikołaj Kupryjanowicz, Piotr Rybak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Hajnówce oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku,  Piotr Stepaniuk Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach oraz Adam Baczyński Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Klejnikach, mieszkańcy Klejnik wraz z rodzinami  i ich gośćmi.

Po oficjalnym rozpoczęciu Pikniku Rodzinnego nastąpiło wręczenie medali za wieloletnią służbę strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Klejnikach. Medale wręczali druhowie Piotr Rybak, Piotr Stepaniuk oraz Adam Baczyński. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za Waszą ofiarną służbę!

Po wręczeniu odznaczeń strażacy zaprosili zebranych gości naszego Festynu na poczęstunek- kiełbaskę z grilla.

Licznie zebrana publiczność mogła wysłuchać i zobaczyć występy:

- Zespół Wokalny Szkoły Podstawowej w Czyżach,

- Zespół „Czyżowianie”,

- Grupy artystyczne Hajnowskiego Domu Kultury (śpiew i taniec),

- Zespół „Werwoczki” z Orli,

- Zespół „Leila” z Narewki.

Ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza najmłodszej publiczności  cieszył się występ iluzjonisty. Dzieci wzięły również udział w strażackim torze przeszkód przygotowanym przez Powiatową Straż Pożarną w Hajnówce.

Wieczorem goście naszego Festynu  bawili się na potańcówce pod chmurką.

Szczególne podziękowania kierujemy do Firmy WOKAS, która wsparła organizację II Festynu Rodzinnego w Klejnikach.

 

 

Fotoreportaż


26 maja odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk, Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski, Sekretarz Gminy Czyże Anna Stankowska, Sekretarz Gminy Dubicze Cerkiewne Mikołaj Ławrynowicz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach oraz pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych. Celem spotkania było nawiązanie współpracy dotyczącej utworzenia w nieodległej przyszłości Centrum Usług Społecznych w ramach partnerstwa międzygminnego. Gospodarze korzystając z okazji zaprezentowali gościom Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie.

 

 

 

 

 


W dniu 24 maja 2022 r. została podpisana umowa na wsparcie Gminy Czyże przez Województwo Podlaskie. Dotacja w wysokości 400 000 zł zostanie przeznaczona na wsparcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czyże".

 

                                                              

 

 


14 maja 2022 r. w Łosince obyła się Nowoberezowska Noc Muzeów- edycja III, „Łosinka: Na ślubnym kobiercu”. Wystawa klimów odbyła się w cerkwi pw. św. Apostoła Jakuba Syna Alfeusza w Łosince.