28 lutego 2022 r. Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk uczestniczył w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.