W dniu 27 kwietnia 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

 

1.  Otwarcie obrad.

2.  Sprawdzenie quorum obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  udzielenie pomocy województwu podlaskiemu,

b)  zmian w budżecie gminy na 2022 r,

c)  określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

d)  upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

e)  zasad dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy  Czyże ze środków budżetu gminy

5.    Przyjęcie oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok.

6.    Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Czyżach.

7.    Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

8.    Odpowiedź na interpelację.

9.    Zapytania i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie obrad.   

 

 

 

 


W dniu 14 kwietnia 2022 r. w miejscowości Hukowicze odbyło się zebranie sołeckie.

 

 

 

 

 


14 kwietnia 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.

Porządek zebrania:

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Biura Stowarzyszenia za rok 2021.

5. Sprawozdanie finansowe za rok 2021.

6. Dyskusja i przyjęcie Preliminarza budżetowego na rok 2022

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zakończenie zebrania.

 

 

 


W dniu 10 kwietnia 2022 r. na placu przy Cerkwi Prawosławnej w Czyżach odbył się „Wielkanocny kiermasz charytatywny” na rzecz uchodźców z Ukrainy, którzy aktualnie przebywają na terenie gminy Czyże. W trakcie kiermaszu było można kupić ozdoby wielkanocne, palmy, kartki świąteczne przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Czyżach jak również słodkości, które zapewniło Koło Gospodyń Wiejskich „Kuraszanki”. Na terenie gminy Czyże na dzień dzisiejszy przebywa 5 rodzin z Ukrainy, dla których te środki z pewnością się przydadzą. Dziękujemy wszystkim, którzy mieli swój wkład w realizację tego szczytnego przedsięwzięcia!!!

 

 

 

 

 


8.04.2022 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się spotkanie dotyczące programu „Czyste powietrze”. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła. Dofinansowanie można pozyskać również na termomodernizację budynku, panele fotowoltaiczne, wymianę okien i drzwi, a także instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Obecnie można uzyskać nawet do 69 tysięcy złotych. Z pomocy przy wypełnianiu wniosków można korzystać w Punkcie konsultacyjno informacyjnym w Urzędzie Gminy Czyże pok. nr 12, tel: 85 681 89 94.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/