www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Dom w miejscowości Czyże. Datowanie: 1933, 1937-38 rok.

Obiekt wybudowany został w 1933 r. a wykończony całkowicie w latach 1937-38. Budynek drewniany konstrukcji zrębowej, z węgłami łączonymi na jaskółczy ogon, z dachem dwuspadowym krytym blachą. Obiekt typowy dla budownictwa drewnianego okresu międzywojennego zwracający uwagę wieloma ciesielskimi elementami dekoracyjnymi i kolorystyką.

 Dom w miejscowości Czyże. Datowanie: 1939 r, przeniesiony w 1949-50 r.

Budynek wzniesiony został w 1939 roku. Chałupa jest przykładem typowego budownictwa mieszkalnego we wsi o rozwiązaniach architektonicznych popularnych w tej miejscowości w dwudziestoleciu międzywojennym. Budynek mieszkalno-gospodarczy, szerokofrontowy, zbudowany na planie prostokąta, symetryczny, pierwotnie szerokofrontowy z sienią nieprzechodnią, z dośrodkowym układem pomieszczeń.

Dom w miejscowości Czyże. Datowanie: 1933 r.

Chałupa została pobudowana w latach 30- tych XX wieku. Od czasu powstania przetrwała bez większych zmian. Chałupa szerokofrontowa, zbudowana na planie prostokąta, dwutraktowa. Składa się z izby mieszkalnej, sieni i kuchni w trakcie frontowym oraz dwu izb i komory w trakcie tylnym.

Dom w miejscowości Czyże. Datowanie: 1929 r.

Obiekt wzniesiony został w 1929 roku. W trakcie eksploatacji po wojnie dokonano zmiany podziału wewnętrznego i wybudowano aneks przy ścianie zachodniej. Budynek drewniany konstrukcji zrębowej z dachem dwuspadowym krytym dachówką. Zastosowane materiały i rozwiązania konstrukcyjne typowe dla budownictwa drewnianego okresu międzywojennego.

Dom w miejscowości Czyże. Datowanie: koniec lat 20- tych XX w.

Chałupa została zbudowana w końcu lat XX – tych XX wieku. Budynek prawdopodobnie pierwotnie kryty strzechą. W miejscu izby od wschodu prawdopodobnie znajdowała się komora. Chałupa drewniana, konstrukcji zrębowej. Dach konstrukcji krokwiowo – płatwiowej, dwuspadowy, kryty płatami eternitu. Budynek szerokofrontowy, zbudowany na planie prostokąta, asymetryczny, z sienią nieprzechodnią, wielopomieszczeniowy. Obiekt jest typowym budynkiem mieszkalnym o rozwiązaniach często spotykanych we wsi tego typu budowlach stawianych w latach 30 – tych XX wieku.

Dom w miejscowości Czyże. Datowanie: 1946 r.

Budynek został wzniesiony w 1946 roku. Pierwotnie w miejscu kuchni była spiżarnia, a w miejscu izby z ogrzewaczem – kuchnia. Budynek drewniany, konstrukcji zrębowej o ścianach szalowanych deskami kładzionymi poziomo na nakładkę pojedynczą. Dach konstrukcji krokwiowo – płatwiowej, dwuspadowy kryty blachą. Obiekt szerokofrontowy, zbudowany na planie prostokąta, z sienią nieprzechodnią, asymetryczny. Budynek jest przykładem drewnianego budownictwa mieszkalnego wsi o cechach zapożyczonych z wzorców sięgających przełomu XIX/XX wieku i pierwszej jego ćwierci. Obiekt zbudowany po II wojnie światowej dostosowany w wystroju do czasów obecnych.

Dom w miejscowości Czyże. Datowanie: lata 30 XX wieku.

Obiekt zbudowany został na początku lat 30- tych XX wieku. Prawdopodobnie w budynku nie dokonano istotnych zmian i w niezmienionej formie został przystosowany do pełnienia funkcji biura. Budynek drewniany konstrukcji zrębowej, ściany szalowane deskami kładzionymi pionowo i poziomo na styk. Dach konstrukcji krokwiowo- płatwiowej, dwuspadowy, kryty blachą, z ozdobnie laubzegowany szczytami. Szerokofrontowy, zbudowany na planie prostokąta, asymetryczny, z sienią nieprzechodnią, półtorotrakowy. Obiekt jest przykładem budownictwa mieszkalnego o formie architektonicznej dość rozpowszechniony we wsi w I połowie XX wieku.

Dom w miejscowości Czyże. Datowanie: 1929 r.

Chałupa została zbudowana w 1929 roku. (data wyryta na ławie fundamentowej). Od czasu budowy nie dokonano istotnych zmian. Budynek drewniany konstrukcji zrębowej. Dach konstrukcji krokwiowo- płatwiowej, dwuspadowy, kryty blachą. Budynek szerokofrontowy, asymetryczny zbudowany na planie prostokąta, z sienią nieprzechodnią, z dośrodkowym układem pomieszczeń, pomieszczeń części zachodniej i środkowej – półtoratraktowy, części wschodniej – jednotraktowy. Obiekt stanowi dobrze zachowany przykład budownictwa mieszkalnego pochodzącego z lat 30 –tych XX wieku o rozwiązaniach często stosowanych w budownictwie w tym okresie.

Dom w miejscowości Czyże. Datowanie: 1929-1931 rok

Chałupa została zbudowana w 1929 roku. Od czasu budowy nie dokonano istotnych zmian. Budynek drewniany konstrukcji zrębowej. Dach konstrukcji krokwiowo- płatwiowej, dwuspadowy, kryty blachą. Budynek szerokofrontowy, asymetryczny zbudowany na planie prostokąta, z sienią nieprzechodnią, z dośrodkowym układem pomieszczeń, dwutraktowy. Chałupa stanowi dobrze zachowany przykład budownictwa mieszkalnego we wsi rozpowszechnionego w tej formie w latach 30 –tych XX wieku.

Dom w miejscowości Czyże. Datowanie: 1929-1932 r.

Budynek został wzniesiony w 1929 roku. Od czasu budowy w budynku dokonano szeregu zmian. Po II wojnie światowej zostały zbudowane drzwi znajdujące się w szczycie budynku od strony wschodniej. Zmieniono we wnętrzu drzwi wstawiając współczesne skrzynkowe. Do 1938 roku dach kryty słomą. Do 1985 roku budynek pokryty był dachem z dachówki. Od tego roku pokrycie stanowi eternit falisty. Wnętrze zostało obite płytą w 1977 roku. Chałupa drewniany konstrukcji zrębowej. Dach konstrukcji krokwiowo- płatwiowej, dwuspadowy, kryty eternitem falistym. Budynek szerokofrontowy, zbudowany na planie prostokąta, asymetryczny, z szeregowym układem pomieszczeń, pomieszczeń sienią nieprzechodnią, dwutraktowy. Obiekt jest dobrze zachowanym przykładem (lecz z licznymi późniejszymi zmianami) budynku z lat 30 –tych XX wieku o formie architektonicznej popularnej tym czasie w budownictwie wiejskim tego terenu.

Dom w miejscowości Kojły. Datowanie: lata 30- te XX wieku, remontowany w 1986 roku

Dom w miejscowości Morze. Datowanie: 1925 r.

Chałupa została pobudowana w roku 1925 roku. Do budowy wykorzystano materiał z pobliskich lasów. Od czasu powstania przetrwała bez większych zmian. W roku 1950 wymieniono zużyte pokrycie dachu. Budynek drewniany, konstrukcji zrębowej. Nakryty dachem dwuspadowym konstrukcji krokwiowo – płatwiowej, wypełnionym dachówką ceramiczną. Zastosowane materiały i rozwiązania konstrukcyjne typowe dla badanego terenu.

Dom w miejscowości Rakowicze. Datowanie: lata 20– te XX wieku

Chałupa pobudowana w okresie międzywojennym, przetrwała bez zmian do chwili obecnej. Chałupa drewniana konstrukcji zrębowej z dachem dwuspadowym krytym dachówką cementową. Zastosowane materiały i rozwiązania konstrukcyjne typowe dla regionu. Obiekt w zespole zagród trzybudynkowej (pierwotnie), obecnie dwubudynkowej o dużych wartościach etnograficznych i poznawczych. Chałupa pobudowana jest szczytem do drogi, ścian tylną równolegle do granicy zachodniej otoczona starymi pojedynczymi drzewami liściastymi, od strony drogi rozrośniętą kępą krzewów ozdobnych, w których znajduje się mała kapliczka murowana.

Dom z częścią gospodarczą – typu bielsko – hajnowskiego w miejscowości Czyże. Datowanie: 1985 r.

Według daty umieszczonej w szczycie od strony drogi obiekt zbudowany w 1895 r. (25 okt. 1895 r.). pierwotnie dach kryty słomą albo dachówką cementową, obecnie eternitem. Od strony zewnętrznej ściany części mieszkalnej obite warstwą papy. Po II wojnie wybudowano oborę i od tego czasu pomieszczenia inwentarskie nie są użytkowane. Chałupa drewniana konstrukcji zrębowej, z węgłami połączonymi na jaskółczy ogon, z dachem dwuspadowym krytym eternitem. Łączy funkcje mieszkalne i inwentarskie. Obiekt typowy dla badanego terenu.

Dom z częścią gospodarczą typu- bielsko – hajnowskiego w miejscowości Morze.

 Datowanie: ok. 1920- 25 r.

Chałupa wzniesiona została ok. 1920 roku jako typowy dla budownictwa drewnianego regionu budynek mieszkalno – inwentarski. Bez zmian przetrwała do chwili obecnej. Ostatnio obiekt nie użytkowany. Chałupa zrębowa konstrukcji zrębowej z węgłami łączonymi na jaskółczy ogon i równo z licem ścian przyciętymi ostatkami. Dach dwuspadowy konstrukcji krokwiowo – płatwiowej kryty dachówką cementową. Obiekt o rozwiązaniach konstrukcyjnych typowych dla budownictwa drewnianego regionu.

Dom z częścią gospodarczą typu- bielsko – hajnowskiego w miejscowości Morze.

 Datowanie: 1914 r.

Chałupa zbudowana została w pierwszej wierci XX wieku (przed rokiem 1914). Pierwotnie budynek pokryty był dachem słomianym zamienionym na eternit w roku 1983. od czasu budowy nie dokonano w budynku istotnych zmian. Chałupa drewniana konstrukcji zrębowej o ścianach szalowanych deskami pionowo i poziomo. Dach konstrukcji krokwiowo –płatwiowej, dwuspadowej, kryty eternitem. Budynek szerokofrontowy, zbudowany na planie prostokąta, asymetryczny, z sienią przechodnią, jednotraktowy. W chałupie znajduje się: izby, sień, kuchnia, komora i komórka na ziemniaki (tzw. „kładówka”). Obiekt jest typowym przykładem budownictwa mieszkalnego drewnianego rozpowszechnionego we wsi w II połowie XIX i I poł. XX wieku.

Dom z częścią gospodarczą typu- bielsko – hajnowskiego w miejscowości Morze.

 Datowanie: 1901 r.

Obiekt od czasu powstania przetrwał z niezmienionym podziałem wewnętrznym: w trakcie eksploatacji zmienione zostały kształt dachu i słomiane poszycie na dachówkę cementową. Chałupa drewniana konstrukcji zrębowej z dachem dwuspadowym krytym dachówką, łącząca pierwotnie funkcje mieszkalne i inwentarskie. Obiekt o dużych wartościach etnograficznych obecnie nie kontynuowany ani w materiale ani w bryle.

 Dom z częścią gospodarczą typu- bielsko – hajnowskiego w miejscowości Morze.

 Datowanie: 1919 r., dobudowa  -1928 r.

Chałupa została zbudowana w 1919 roku, od strony zachodniej budynku w roku 1928 dobudowano komorę. Do 1976 roku obiekt pokryty był dachem słomianym, a od tego czasu kryty jest dachówką cementową. Obiekt zbudowany na planie prostokąta, szerokofrontowy, asymetryczny z sienią nieprzechodnią, w części wschodniej – jednotraktowy, w części zachodniej – półtoratraktowy. Chałupa jest przykładem typowego budownictwa mieszkalno – gospodarczego charakterystycznego dla wsi w II połowie XIX  i I połowie XX wieku.

Dom z częścią gospodarczą typu- bielsko – hajnowskiego w miejscowości Morze.

Datowanie: 1918 r.

Chałupa została zbudowana w 1918 roku. Chlewik od wschodu dobudowany został do chałupy w 1926 roku. W 1964 roku właścicielka dokonała podziału w pierwotnie jednej izbie mieszkalnej, wydzielając kuchnie i pomieszczenie mieszkalne. Do 1980 roku budynek był pokryty słomą. Od tego roku – dachówką cementową. Obiekt drewniany, konstrukcji krokwiowo – płatwiowej, dwuspadowy, kryty dachówką cementowa. Obiekt zbudowany na planie prostokąta, szerokofrontowy, asymetryczny, z sienią przechodnią, jednotraktowy i półtoratraktowy. Od zachodu był dobudowany szkieletowy aneks, obecnie częściowo rozebrany. Obiekt jest typowym przykładem budownictwa mieszkalno – gospodarczego dla wsi, a pochodzącego z I ćwierci XX wieku, ale z dokonanymi późniejszymi zmianami.

Dom z częścią gospodarczą typu- bielsko – hajnowskiego w miejscowości Morze.

Datowanie: ok. 1925 r.

Obiekt zbudowany został ok. 1925 roku. Od czasu powstania przetrwał bez większych zmian do chwili obecnej; od kilku lat z powodu zniszczenia rozebrana część inwentarska od strony zachodniej. Wyróżnia się sienią przechodnią. Chałupa drewniana konstrukcji zrębowej, z dachem dwuspadowym krytym dachówką łączącą funkcje mieszkalne i inwentarskie pod jednym dachem. Obiekt typowy dla budownictwa drewnianego regionu okresu międzywojennego.

Dom z częścią gospodarczą typu- bielsko – hajnowskiego w miejscowości Morze.

Datowanie: 1923 r.

Chałupa została zbudowana w roku 1923. Pierwotnie budynek jednotraktowy, wtórnie dobudowana ścianka działowa w izbie. Dachówka położona w miejscu słomianego pokrycia dachu. Aneksy dobudowano po 1945 roku. Budynek drewniany, konstrukcji zrębowej, z aneksami. Dach konstrukcji krokwiowo – płatwiowej, dwuspadowy, kryty dachówką cementową. Obiekt szerokofrontowy, zbudowany na planie prostokąta, asymetryczny, z sienią nieprzechodnią, z szeregowym układem pomieszczeń; w części wschodniej – półtoratraktowy, w części zachodniej - jednotraktowy. Obiekt stanowi przykład typowego budownictwa mieszkalno – gospodarczego I ćwierci XX wieku, którego podobne przykłady łatwo można jeszcze spotkać we wsi.

 Dom z częścią gospodarczą typu- bielsko – hajnowskiego w miejscowości Morze.

Datowanie: XIX/XX w.

Chałupa została pobudowana ok. 1900 r. Od czasu powstania przetrwała bez większych zmian konstrukcyjnych. Ok. 1970 r. przebudowano piec. Budynek drewniany, konstrukcji zrębowej. Nakryty dachem dwuspadowym, konstrukcji krokwiowo – płatwiowej, wypełniony dachówką cementową. Zastosowane materiały i rozwiązania konstrukcyjne typowe dla badanego regionu.

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże