www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zespół zagrody z domem i stodołą we wsi Morze. Datowanie: 1919-1923 r.

Zagroda została założona w latach 1919- 1923. Budynek mieszkalny wzniesiony został w 1919 roku, a stodoła i obora w 1923 roku. Od czasu budowy nie dokonano na terenie zagrody istotnych zmian. Murowany budynek – przechowalnia maszyn rolniczych zbudowany został w 1980 roku. Zagroda zlokalizowana na siedlisku o kształcie wydłużonego prostokąta w środkowej części wsi w pobliżu głównej drogi wiejskiej. W skład zagrody wchodzą usytuowane w jednej linii w południowej jej części: budynek mieszkalny, obora i stodoła. Północno – zachodnią część działki zajmuje nowy murowany budynek przeznaczony na przechowalnię maszyn rolniczych. Pierwotny układ i kształt zagrody jest typowy dla wsi ulicowej na tym terenie.

Zespół zagród z domem, spichlerzem i stodołąwe wsi Morze.

Datowanie: przed II wojną światową.

Wiek budynków i zastosowane rozwiązania konstrukcyjne wskazują, że pobudowane zostały w okresie międzywojennym. Zespół zagrody typowy dla budownictwa drewnianego wsi i regionu, usytuowany na wydłużonym, prostokątnym siedlisku ciągnącym się wąskim pasem od głównej drogi wiejskiej.

 

Zespół zagrody z domem i stodołą we wsi Morze.

 Datowanie: 1923 – 1925 r.

Zagroda została założona w latach 1923 – 1925. Wtedy to zbudowane zastały: budynek mieszkalny i stodoła. Pozostałe budynki wzniesiono po II wojnie światowej. Zagroda założona na prostokątnym siedlisku, zlokalizowana w pobliżu drogi biegnącej przez wieś z południa na północ. W skład zagrody wchodzą: budynek mieszkalno – gospodarczy (chałupa), murowany kurnik i chlewy, spichlerz oraz drewniana stodoła. Wszystkie budynki zajmują południową część zagrody i ustawione są w jednej linii zwrócone szczytem do drogi, a frontem na północ. Zagroda jest typowym przykładem rozplanowania zabudowań na działce siedliskowej spotykanym we wsi.

Zespół zagrody z domem i budynkiem inwentarskim we wsi Morze. Datowanie: pocz. XX w.

Według informacji uzyskanych od sąsiadów obiekty powstały po I wojnie światowej. Od czasu powstania obiekty nie uległy większym zmianom. Zespół obiektów typowych dla zagrody wielobudynkowej budownictwa drewnianego w regionie, usytuowanych podobnie jak i na innych siedliskach we wsi. Zespół zagrody położony na siedlisku o kształcie wydłużonego prostokąta ciągnącym się tak jak i inne po obydwu stronach drogi prowadzącej przez wieś: dłuższymi bokami graniczy z innymi podobnymi siedliskami. Od strony drogi oddzielone płotem sztachetowym z furtką i dwuskrzydłową bramą wjazdową.

 Zespół zagrody z domem i stodołą we wsi Rakowicze.

 Datowanie: pocz. XX w.

Zagroda pobudowana jako zespół trzech obiektów, jeden z nich – obora rozebrana po II wojnie. Zespół nie jest użytkowany. Jest to zespół zagrody typowej dla regionu i budownictwa drewnianego ostatnich lat okresu międzywojennego. Zespól o dużych wartościach etnograficznych. Zespół zagrody zajmuje siedlisko o kształcie wydłużonego prostokąta. Zagroda pierwotnie była trójbudynkowa i składała się z chałupy, stodoły i obory znajdującej się na północ od chałupy – obecnie rozebranej: przy chałupie kapliczka murowana z cegły, pobielana, z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Obora w miejscowości Morze. Datowanie: 1923 r.

Obora została zbudowana w 1923 roku. Od czasu budowy nie dokonano w budynku istotnych zmian. Boisko dobudowano po II wojnie światowej. Budynek drewniany, konstrukcji zrębowej z dobudowanym szkieletowym boiskiem. Dach konstrukcji krokwiowo – płatwiowej, trójspadowy, poszyty słomą na gładko, z okapami wspartymi na rysiach. Obiekt szerokofrontowy, zbudowany na rzucie prostokąta, asymetryczny, trójpomieszczeniowy. Obora o typowych rozwiązaniach technicznych dla budynków inwentarskich budowanych w II połowie XIX i połowie XX wieku na tym terenie.

Stodoła we wsi Morze. Datowanie: 1923 r.

Stodoła została zbudowana w 1923 roku. W obiekcie nie dokonano istotnych zmian. Aneksy szkieletowe dobudowano po II wojnie światowej. Budynek drewniany, konstrukcji zrębowej ze zrębowymi i szkieletowymi aneksami. Dach konstrukcji krokwiowo- płatwiowej, trójspadowy, poszyty słomą schodkowo. Obiekt szerokofrontowy, zbudowany na planie prostokąta, symetryczny, z dwoma boiskami i trzema sąsiekami. Stodoła o dużej kubaturze. Budynek jest przykładem obiektu gospodarczego z I połowy XX wieku z indywidualnym rozwiązaniem dającym zwiększenie kubatury użytkowej.

Stodoła we wsi Morze. Datowanie: przed II wojną światową.

Stodoła od czasu powstania przetrwała bez zmian. Obiekt wyróżnia się rozmiarami i konstrukcją dachową w połaciach szczytowych. Stodoła drewniana konstrukcji zrębowej dwuklepiskowa, trójsąsiekowa, z dachem czterospadowym przyczółkowym krytym słomą. Obiekt w zespole zagrody pierwotnie dwubudynkowej o dużych wartościach etnograficznych.

 Stodoła we wsi Morze. Datowanie: 1925 r.

Stodoła została zbudowana w 1925 roku. Od czasu budowy nie dokonano w budynku istotnych zmian. Aneksy dobudowano w późniejszym czasie, obecnie rozebrane. Stodoła drewniana, konstrukcji mieszanej: zrębowej i sumikowo – łątkowej (ściana tylna). Dach konstrukcji krokwiowo – płatwiowej, czterospadowy, poszyty słomą schodkowo. Okap dachu obiegający. Obiekt szerokofrontowy, zbudowany na planie prostokąta, asymetryczny, z dwoma boiskami boiskami trzema sąsiekami. Boiska nieprzejezdne. Stodoła jest przykładem budownictwa gospodarczego z I ćwierci XX wieku zachowanego w prawie niezmienionej formie.

Stodoła we wsi Rakowicze. Datowanie: początek XX wieku

Budynek został pobudowany przed I wojną światową postawiony został z drewna rozbiórkowego przez miejscowych cieśli. Od czasu powstania użytkowany bez większych zmian. Budynek drewniany, konstrukcji zrębowej. Nakryty dachem dwuspadowym, konstrukcji krokwiowo – płatwiowej. Pokryty gładko słomą i deskami w okapach. Zastosowane materiały i rozwiązania konstrukcyjne typowe dla regionu.

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże