www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cerkiew prawosławna cmentarna p.w. ś. Kosmy i Damiana, dawniej unicka we wsi Czyże. Datowanie: połowa XVIII w., przerobiona w 1812 r.

Cerkiew przeniesiona w 1812 r z Łoknicy. W 1825 r. poświęcono ołtarz św. Kosmy i Damiana. W 1889 r. przeprowadzono remont o nieustalonym zakresie. Zakresie latach 20-tych XX w. wykonano część nowego ogrodzenia. W 1937 r. przeprowadzono kolejny remont, naprawiono więźbę dachową oraz podbito deskami sufit wewnątrz cerkwi. Po 1945 r. przeprowadzono remonty 2–krotnie: w 1960 r. i w latach 1970-72. Cerkiew pochodzenia unickiego, niewielkich rozmiarów, wzniesiona na planie prostokąta z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Reprezentuje najprostszy układ przestrzenny.

Cerkiew prawosławna parafialna p.w. św. Antoniego Peczerskiego we wsi Kuraszewo. Datowanie: 1868 r.

Wybudowana w 1869 r. Pierwotnie świątynia była filią parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Czyżach. W 1896 roku przeprowadzono remont kapitalny cerkwi. Był to budynek drewniany, z wolnostojącą dzwonnicą, z Prestołem p.w. Antoniego Pieczerskiego. Cerkiew i dzwonnica kryte były gontem. W 1897 roku utworzono w Kuraszewie samodzielną parafie. W 1900 r. wybudowano szkołę parafialną.

Kapliczka prawosławna p.w. Mikołaja Cudotwórcy we wsi Klejniki.

 Datowanie: lata 30-te XX w.

 

Budynek o cechach klasycystycznych. Kapliczka murowana z cegły i kamienia, otynkowana, bielona mlekiem wapiennym na biało. Dach kryty blachą, złożony z dwóch dachów przenikających się. Budynek wąskofrontowy, zbudowany na planie prostokąta, jednopomieszczeniowy. Obiekt o przeznaczeniu kultowym o indywidualnych rozwiązaniach architektonicznych.

Kapliczka usytuowana została w centrum wsi na wyniesieniu terenu.

Kapliczka prawosławna p.w. św. Mikołaja w Kojłach. Datowanie: XIX w.

Obiekt jest typowym przykładem budownictwa mieszkalnego o typie architektonicznym rozpowszechnionym na tym terenie w I połowie XX w. Jest to chałupa drewniana, konstrukcji zrębowej z dachem krokwiowo – płatwiowym, dwuspadowym, krytym dachówką. Obiekt szerokofrontowy, zbudowany na planie prostokąta, z sienią przechodnią przedzieloną zrębową ścianką, asymetryczny, w części południowej i północnej – jednotraktowy, w części środkowej – półtoratrakowy.

Kapliczka prawosławna p.w. św. Braci Machabeuszów w Kuraszewie.

Datowanie: 1947 r.

Kapliczka została zbudowana w 1947 roku. Obiekt w stylu ludowym o rozwiązaniach architektonicznych często spotykanych w podobnych kapliczkach cmentarnych i wiejskich na tym terenie. Kapliczka drewniana konstrukcji słupowej, zbudowana na planie prostokąta z trójboczną absydą i przedsionkiem. Dach konstrukcji krokowo – płatwiowej, dwuspadowy przenikający się nad absydą z dachem stożkowym. Nad przedsionkiem dach dwuspadowy. Dach kryty blachą.

Kapliczka prawosławna nad źródełkiem w Kuraszewie).

Datowanie: XIX - XX w.

Powstanie kapliczki związane jest z istniejącym tu źródełkiem wody pitnej – wg tradycji ludowej przypisywano jej właściwości lecznicze. Obecna obudowa nie wykazuje cech starszych niż przełom XIX - XX wieku. O kultowej roli tego miejsca świadczą zachowane w pobliżu krzyże wotywne, a także pobudowana w pobliżu kaplica. Obiekt remontowany bieżąco, z czasu ostatniej przebudowy pochodzi m.in. nowe ocembrowanie studzienki i betonowa konstrukcja zadaszenia. Pierwotnie studzienka zadaszona była drewnianym daszkiem krytym gontem. Kapliczka – studzienka stanowi przykład małej budowli kultowej, wolnostojącej, należącej do charakterystycznych zabytków wiążące funkcje użytkowe z tradycyjnym kultem religijnym. W tym charakterze stanowi cenny akcent kultowy w krajobrazie wiejskim, o prostej tradycyjnej formie architektury.

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże