wstecz

 

 

Gospodarz Świetlicy -  Edyta Jakoniuk

tel. 506 330 122

Na placu przy Klubie Wiejskim w Osówce zamontowano huśtawkę. Koszt urządzenia 2 500,00 zł.

Główne drzwi do świetlicy wiejskiej w Osówce po modernizacji jak nowe.

W klubie wiejskim w Osówce zakończyły się prace mające na celu zwiększenie mocy przyłączeniowej do 14 kW na potrzeby dalszego funkcjonowania tego obiektu.

 

 

 

 

W świetlicy wiejskiej w Osówce wykonano kominek grzewczy z wkładem żeliwnym narożnym. Kwota inwestycji 17 835 zł.

Nowy wystrój Klubu Wiejskiego w Osówce.

W ramach środków pozyskanych we własnym zakresie sołectwo Osówka doposażyło Klub Wiejski w sprzęt kuchenny i zakończyło zagospodarowywanie terenu wokół Klubu poprzez dokonanie nasadzeń (tuja). Całkowity koszt to kwota przekraczająca 2 200 zł.

Sołtys Osówki dziękuje bardzo Radzie Sołeckiej i mieszkańcom za pomoc w dokonaniu nasadzeń drzewek przy Klubie Wiejskim!!!!

Zakupiono nowe krzesła. Zakupiono nowe meble kuchenne.

Wykonano ocieplenie świetlicy wraz z malowaniem

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych

Wykonanie sufitu podwieszanego

Wykonanie posadzki z Gresu

Zakup pieca grzewczego

Remont pokrycia dachu

Wymiana drzwi wejściowych

Wymiana stolarki okiennej