Tradycja wyrobu woskowych świec.
Wykonywanie woskowych świec, takim sposobem i w takiej
oprawie jest unikalną tradycją wsi Czyże, jedyną w Polsce.

[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]

Zdjęcia i opisy do zdjęć: Romańczuk J. : Proboszcz Parafii
pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Czyżach.

Opracowały: Anna Lewczuk i Halina Skiepko realizując program
edukacji regionalnej (nauczyciele Zespołu Szkół w Czyżach).