Ikonostas, pierwotnie barokowy, wykonany przed 1759 r., drewniany, malowany z obrazami. Z lewej strony od carskich wrót  - obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, z prawej - Chrystusa Błogosławiącego, obydwa malowane olejno na płótnie.
Wnętrze cerkwi, widok na ikonostas.

OBIEKTY SAKRALNE PARAFII CZYŻE.

fot.A. Stasiak, 1977

First page Previous page Index page Next page Last page