OBIEKTY SAKRALNE PARAFII CZYŻE. Cerkiew zbudowana była na planie prostokąta, zamkniętego od wschodu trójbocznym prezbiterium i dostawionej od zachodu wieży. W dolnej kondygnacji wieży mieściła się kruchta, a w górnej - dzwonnica.
 Elewacja południowa cerkwi.
                                             

fot. A. Stasiak 1977

First page Previous page Index page Next page Last page